Tanal’dan savcılığın ‘örf ve adet’li Trump kararına itiraz

CHP’li Mahmut Tanal, mektup nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu ABD Başkanı Trump için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Uluslararası örf ve adetlere uymadığı” gerekçesiyle verdiği soruşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz etti.

Tanal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mektup nedeniyle şikayet ettiği ABD Başkanı Donald Trump hakkında “Uluslararası örf ve adetlere uymadığı, devlet başkanlarının dokunulmaz olduğu” gerekçesiyle verdiği soruşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz etti.

Tanal, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu itiraz dilekçesinde, “Savcılık makamının, uluslararası örf ve adetlere atıf yaparak soruşturma başlatılamayacağını belirtmesinin açık bir şekilde kanunlara aykırı olduğunu” vurguladı.

‘Kanunların emredici hükümlerine aykırı’

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup tartışma yaratmıştı.

Tanal, “Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır” şeklindeki Türk Ceza Kanunu 8. Maddesini hatırlatarak, “ABD Başkanı Donald Trump tarafından yazılan mektup Türkiye’de açılmış ve okunmuştur. Bu nedenle işlenilen fiilin neticesi Türkiye’de gerçekleşmiştir. Suç Türkiye’de işlenmiştir. Artık bu noktada Türk Ceza Kanunu’nun ‘Yer Bakımından Uygulama’ başlıklı 8. Maddesi uygulanmalıdır” dedi. 

‘Trump Türkiye’de yargılanmalı’

Tanal itiraz dilekçesinde, ABD Başkanı Trump tarafından yazılan mektubun açık bir şekilde; “Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299. madde)” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301. madde) suçunu” oluşturduğunu kaydetti.

Ayrıca TCK’nın 13. Maddesi gereğince Türk ceza kanunları uygulanarak Trump’ın Türkiye’de yargılanması gerektiğini ifade eden Tanal, şunları aktardı:

“Savcılık makamının; uluslararası örf ve adetlere atıf yaparak soruşturma başlatılamayacağını belirtmesi açık bir şekilde kanunlara aykırıdır. Kaldı ki; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Amerika Birleşik Devletinde soruşturma açılabiliyorken; ABD Başkanı Donald Trump hakkında Türk yargı makamları tarafından uluslararası örf ve adet kuralları gereği soruşturma açılamamasını kabul etmek mümkün değildir. Bu noktada Türk Ceza Kanunu’nun emredici nitelikteki 8. ve 13. maddeleri varken ‘Uluslararası örf ve adet kurallarına göre soruşturmaya yer olmadığına’ karar verilmesi hem hukukun temel normlarına hem de kanunlara aykırıdır. Nitekim bu durum devletlerarası mütekabiliyet esaslarına da aykırılık teşkil etmektedir. Tüm bu nedenlerle; savcılık makamının soruşturmaya yer olmadığı kararı hukukun temel normlarına ve kanunların emredici hükümlerine aykırıdır. Kararın kaldırılmasını talep etmek için bu itirazı yapma zorunluluğu doğmuştur.” ANKARA