Tartışmalı infaz düzenlemesi komisyondan geçti

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin teklif Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Kanun teklifindeki 5 madde üzerinde değişiklik yapıldı.

Teklifte Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınların ceza infaz kurumlarına kabul edilmeyeceğine ilişkin hüküm çıkarıldı.

TBMM Adalet Komisyonu – AA

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri 18 saat sürdü.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştirildi. Milletvekillerinin oturma düzeni de sosyal mesafenin korunması amacıyla düzenlendi. Milletvekilleri, meclis çalışanları ve gazeteciler yüzlerinde maskeyle mesai yaptı. Toplantı öncesinde milletvekillerinin bulunduğu sıralara kolonya bırakıldı. Toplantıya iki kez ara verildi ve bu aralarda pencereler açılarak salonun havalandırılması sağlandı.

AKP ile HDP milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı

Teklifin görüşmeleri sırasında zaman zaman milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un kanun teklifinin bütün maddeleri üzerinde söz haklarının bulunduğunu ve bunu kullanacaklarını ifade etmesi üzerine AK Parti ve HDP Milletvekilleri arasında sözlü tartışma çıktı.

Gergerlioğlu’nun konuşması sonlandırıldı

Komisyon Başkanvekili AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, madde özelinde konuşmaların gerçekleştirilmesini genel değerlendirmelerin yapılmamasını söyledi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun teklifin üçüncü maddesindeki konuşmasının, Komisyon Başkanvekili Tunç tarafından madde özelinde olmadığı gerekçesiyle sonlandırılması üzerine yeniden sözlü tartışma çıktı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bir maddeyle ilgili konuşmanın, o maddeyi teknik olarak yorumlamak olmayacağını söyledi. Başaran, “Biz siyasi bir partiyiz. Bizim nasıl konuşacağımızı, başka bir siyasi parti belirleyemez. Kimsenin konuşmasını da kısıtlamıyoruz.” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, cezaevleri, salgın hastalığın yayıldığı, karantina altına alınmış ve tamamen pislik yuvası bir haldeymiş gibi, devamlı bunların kastediliyor olmasını da kabul etmek mümkün değilir.” dedi. Bülbül, cezaevlerinin bu konuda en fazla tedbir alınmaya çalışılan, devletin kendisine emanet edilen canları muhafaza anlamında en fazla hassasiyet göstermeye çalıştığı yerler olduğunu savundu.

Teklifteki 5 madde üzerinde değişiklik yapıldı

AK Parti milletvekillerinin önerisi ile teklifin 5 ayrı maddesi üzerinde değişiklik önerisi verildi.
Değişiklik önerileri şöyle: Ceza infaz kurumlarına kabul edilmeyecek yayınlarla ilgili teklifte yer alan düzenlemede yapılan değişikle, Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) veya Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınların ceza infaz kurumlarına kabul edilmeyeceğine ilişkin hüküm çıkarıldı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da düzenleme yapılarak, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan süreli hapis cezasına mahkum olanlar hakkında üçte ikilik koşullu salıverme oranı muhafaza edildi.

Denetimli serbestlik uygulaması başladıktan sonra hakkında kamu davası açılan hükümlünün açık ceza infaz kurumlarına gönderilmesi kararını veren infaz hakimine takdir yetkisi tanınabilmesi amacıyla da teklifte düzenleme yapıldı.

İnfaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli bazı hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkan tanıyan düzenleme de kanun teklifine eklendi.

Önergeyle eklenen düzenlemeye göre, TCK’da yer verilen devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere;

Toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılacak. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazandıkları takdirde Covid-19 düzenlemesi kapsamında izinli sayılacaklar. Söz konusu sürenin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında izin hakkından yararlanacak. Bu hüküm, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanacak.