TTB’den Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına önlemlerin artırılması talebi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazı gönderdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman imzasıyla Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı koruyucu önlemlerin artırılmasını istendi. Yazıda, Covid-19 pandemisinin Türkiye’de de etkisini giderek artan şekilde gösterdiğine dikkat çekildi. Yazıda, toplumsal yaşamda ve iş yaşamında yapılan düzenlemelerin hekim ve sağlık çalışanlarını da gözetecek şekilde, sağlık alanında da uygulanması istendi.

Yazıda, sağlık çalışanları için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

• Sağlık çalışanları hastalığın bulaşması açısından en önemli risk grubunu oluşturmaktadır. Hastalığın tedavisi için spesifik bir tedavi bulunmamakla beraber kullanılması önerilen bazı ilaçların fetüse olası etkileri bunların gebelerde kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu nedenle gebe sağlık çalışanları idari izinli sayılmalıdır.

• Okulların kapalı olduğu dönemde ilk ve orta öğrenimde çocukları olan hekim ve sağlık çalışanlarının, çocuklarının izolasyon, bakım ve eğitim koşullarının sağlanması için izinli olmasını sağlayacak düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.

• Olası bir enfeksiyon durumunda 60 yaş üzerindeki sağlık çalışanlarının fatalite riski görece yüksek olduğundan çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve talepleri halinde idari izinli sayılmalıdır.

• Onkoloji hastası olan ve organ nakli yapılmış hekim ve sağlık çalışanları idari izinli sayılmalıdır.

Adalet Bakanlığı’na gönderilen yazıda ise, cezaevleri ziyaretlerinin belli süre için engellenmiş olmasına karşın, cezaevi çalışanlarının normal çalışma yaşantılarına devam ettiği, bu durumun da hastalığın yayılma riskinin sürmesi anlamına geldiği belirtildi.

Cezaevi çalışanlarının kişisel önlemlerinin alınmasının yanı sıra, hastalık belirtisi olanların ücretli izinli sayılması gerektiğine yer verilen yazıda, cezaevleriyle ilgili olarak şu önerilerde bulunuldu:

• Cezaevlerinde enfeksiyonun kontrol altına alınması ve can kayıplarının yaşanmaması için hükümlülerin cezalarının bir süre ertelenmesi, tutuklular için de ev hapsi gibi uygulamalar düşünülmelidir.

• Yine cezaevlerinde 24 saat suyun akıyor olması, mahpuslara parasız sabun ve deterjan dağıtılması hastalığın önlenmesi açısından kritiktir.

• Mahpusların yemek porsiyonlarının arttırılması, yemek içeriğinin yeterli ve dengeli olmasının gözden geçirilmesinin de sağlık için önemlidir.