TTB’den Sağlık Bakanlığına koronavirüs için aktif önlem alması çağrısı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Türkiye’ye komşu olan İran’da iki kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle ciddi önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

TTB, İran’a gidiş gelişlerde kontrollü geçişin sağlanması, sağlık çalışanlarına N95 maskelerinin temin edilmesi gibi önerilerde bulundu.

TTB, coğrafi olarak Türkiye’ye komşu olan İran’da koronavirüs salgını nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin endişeye yol açması üzerine yazılı açıklama yaptı. İran’ın söz konusu hastalık açısından endemik bir ülke olmasa da ölümlerin görülmesinin İran’da çok sayıda enfekte kişi olduğu şüphesini doğurduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bir takım ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir.” denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın “Coronavirüs” ile ilgili yaptığı çalışmalarda daha aktif önlem alma ihtiyacı olduğuna inandıklarının belirtildiği açıklamada, şu önerilerde bulunuldu:

• İran’a gidiş gelişlerde kontrollü bir geçiş sağlanmalıdır (sınır kapıları havayolu). İran’a gidip gelen, ateş ve hastalığın diğer belirtilerine sahip olan kişilerin izolasyonu gerekmektedir.

• Sağlık çalışanlarına yönelik koruma önlemlerine öncelik verilmeli ve bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı eliyle yönetilmelidir (hastane yönetimlerine bırakılmamalıdır.)

• Hasta kişilerin bakımı sırasında özellikli işlemler yapılacağı zaman kullanılması şart olan N95 maskelerinin ve rutin sağlık bakımında kullanılması önerilen tıbbi maskelerin piyasada tükenmesi, maskeleri kullanması gereken riskli grupların ve özellikle sağlık çalışanlarının maskeye ulaşamaması ile sonuçlanabilir. Bu durumu önlemek için Sağlık Bakanlığı eliyle sağlık çalışanlarına maske temin edilmelidir.

• Toplumda yaygın olarak gözlenen tıbbi maske kullanımı hastalığın bulaşmasını önlemeyeceği gibi ayrıca risk oluşturduğunu belirtmeliyiz. Bunun nedeni aynı maskenin birden çok kullanılması ve bu maskelerin enfeksiyon odağı haline gelmesidir.

• Sağlık Bakanlığı tarafından üretilen mevcut bilgi materyalleri yerel yönetimlerin de sürece katılımıyla toplumun her kesimine yaygınlaştırılmalıdır.