Ücretsiz izne zorlanan Sinbo işçileri Meclis gündeminde

2 aydan bu yana ücretsiz izne çıkarılan ve ücretsiz izinleri 2 ay daha uzatıldığı öğrenilen Sinbo işçilerinin durumları TBMM’ye taşındı.

HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Sinbo işçilerinin durumunu Meclis’e taşıyarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk‘a iletti.

Soru önergesinde 11 Eylül’de ücretsiz izne çıkarılan ve ‘direniş çadırı’ kurarak haklarını arayan Sinbo işçilerinin haklarının iade edilmesi vurgulandı.

Öte yandan, önergede Sinbo işçilerinin ücretsiz izin koşulları oluşmadan böyle bir yaptırımla karşı karşıya kaldıkları da belirtildi.

Hatimoğulları, önergede şunlara dikkat çekti:

Fabrikada ücretsiz izin koşullarının oluşmadığı, üretimde azalma ya da genel karantina ilan edilmediği durumda bahsi geçen yasa gerekçesi ile işçiler ücretsiz izne çıkarılabilir mi?

Salgın önlemi adı altında 500 kişinin çalıştığı fabrikada yalnızca altı işçinin ücretsiz izne çıkartılması olağan mıdır?

Sinbo fabrikasında işçilerin sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkartıldığı iddiası doğru mudur?

Tülay Hatimoğulları

Türkiye’de uygulamanın başladığı tarihten şimdiye kadar kaç işçi ücretsiz izne çıkarılmıştır?

Uygulamanın başladığı tarihten bu yana kaç işçi, işverenin haksız bir biçimde bu uygulamayı kullanması nedeni ile aylarca günlük ücret 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılmıştır?

“Salgın önlemi” gerekçesi ile izne çıkarılan işçilerin olduğu fabrikalarda, ücretsiz izin koşullarının oluşup oluşmadığı Bakanlığınızca denetlenmekte midir? Hakkın kötüye kullanımını engellemek üzere önlemler alınmakta mıdır?

Sinbo Fabrikasında çalışan işçilerden 200’ü Koronavirüs teşhisi konmuş olmasına rağmen üretimin durdurulmaması, aksine sürekli işçi alımının yapılması ve temaslıların çalışmaya zorlanması iddiaları araştırılmış mıdır?

Fabrikalarda Koronavirus tanısı konulan işçilerin çalıştığı bölümler başta olmak üzere tüm fabrikada genel karantina önlemlerinin alınması ve işçilerin ücretli izne çıkarılması sağlanacak mıdır?

Pandemi süresince üretimlerin artırıldığı fabrikalarda işçilerin çalışma koşulları ağırlaşmıştır. Yönetim tarafından ücretsiz iznin işçilere yönelik bir tehdit olarak kullanılmasının ve işten çıkartılmanın yasak olması nedeni ile işçilerin istifaya zorlanmasının önüne geçilecek midir? Bunun için Bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalar var mıdır?

yeni1mecra