Vekiller dikkat!.. Kadınlar sizi izliyor…

Kadınlar hayatları ve hakları için Türkiye’nin 81 ilinde milletvekillerini izlemeye aldı. “Bayan” diyen, “kadınlarımız” diyen, çocuk cinsel istismarcılarına af getirilmesi için çaba sarf eden milletvekilleri kadınların radarına takılacak. 

Kaynak: Kazete

Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK, TBMM’de oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden hukuku ve Meclis’i yok sayan bir kararla çıkma girişiminin ardından hem Sözleşme kararının geri alınması hem de kazanılmış diğer kadın haklarının korunması amacıyla milletvekillerin birebir ve yakın izlemeye aldı.

EŞİK’in yedi aydır yürüttüğü Meclis’i izleme ve raporlama çalışmasının devamı olan bu çalışmada Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden, EŞİK Platformu bileşeni olan ya da olmayan kadın örgütlerinden yüzlerce kadın yer alıyor. EŞİK bu çalışmayla, milletvekillerinin tek tek hem Meclis’te hem de temsilcisi olduğu illerde kadın, çocuk ve LGBTI+ haklarını savunmak için neler yaptığını izleyecek ve yaptıkları ya da yapmadıklarıyla raporlayacak.

1 Temmuz’a kadar süre

10 Mayıs’ta başlayan izleme çalışması için EŞİK milletvekillerini şöyle uyarıyor:

“Kadın örgütleri takipte. Cep telefonlarınızı açık tutun, gelen mesajlara bakın ve cevap verin. Danışmanlarınızı ve asistanlarınızı haberdar edin. E-posta kutularınızı kontrol edin. Gelecek telefonlara cevap verin. Demokratik katılıma açık olun. Kadınların kazanılmış haklarını korumak, kadın- erkek eşitliğini tam olarak hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapın. Kadınların güçlenmesi ve kadınların hakları için çalışmalar yapın, daha çok basın açıklaması yapın, daha çok soru önergesi verin. 1 Temmuz’a kadar zamanınızın önemli bölümünü bu konuya ayırın.”

Çalışanlar kadar çalışmayanlar da kamuoyuna açıklanacak

Milletvekillerini kadına karşı şiddetin önlenmesi için topyekûn mücadeleye katılmaya çağıran EŞİK, Cumhurbaşkanlığı kararıyla hukuksuz bir şekilde verilen İstanbul Sözleşmesi kararının kabul edilmemesini, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte kalması ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması gerektiğinin her ortamda dile getirilmesini istiyor. Raporlarında bunu yapanlar kadar yapmayan milletvekillerini de kamuoyuna açıklayacağını belirtiyor. Performanslarının bir sonraki seçimlerde kadınların oy tercihine yansıyacağını hatırlatıyor.

İzlemede nelere bakılacak?

Hazırlanan izleme formlarına göre milletvekilleri şu kalemlerde izlemeye alındı:

 • Üye olduğu ulusal ve uluslararası komisyonlardaki çalışmaları
 • İstanbul Sözleşmesi ve 6284 konusunda neler diyor, yapıyor?
 • Ayrımcılık ve şiddeti kınayan açıklamalar yapıyor mu, yoksa tersine ayrımcı ve şiddeti teşvik edici bir tutum mu takınıyor?
 • Nafaka hakkının kısıtlanması ve çocuk cinsel istismarcılarına af getirilmesi konularına karşı mı, savunuyor mu?
 • Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, LGBTİ+lara ilişkin konularda açıklama yapıyor mu, yapıyorsa söylemleri homofobik mi eşitlikçi mi?
 • “Bayan” ya da “kadınlarımız” diyor mu, diyorsa kaç kere ve hangi bağlamda kullandı?
 • Cinsiyetçi ya da homofobik fıkra anlatıyor, şaka yapıyor mu?
 • Partisi içinde kadın erkek eşitliği, kadına karşı şiddet konularını gündeme getiriyor, partisinin bu konularda çalışması için çabalıyor mu?
 • Bu konularda Meclis’e soru önergesi, yasa teklifi veriyor mu?
 • Vekili olduğu şehirde kadın sivil toplum örgütleriyle iletişimde mi, onları dinliyor, önerilerini alıyor mu?
 • Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve nefret söylemi, kadın yoksulluğu konularında temsil ettiği ildeki durumu/vakaları izliyor mu?
 • Partisinin merkez veya il kadın örgütleriyle temas kuruyor mu? Onların çalışmalarına katılıyor, destekliyor mu?
 • Yaptığı ziyaretlerde gittiği mekanlar ve görüştüğü kişiler düşünüldüğünde yaklaşımı cinsiyetçi mi? (Kahveler, spor kulüpleri, hemşehri dernekleri, cami, erkek esnaf, erkek parti teşkilatı, vb.)
 • Görüşleri, çalışmaları, girişimleri, kadınların talepleriyle uyuşuyor mu?

EŞİK, bu izlemeyi raporlaştırarak belirli periyodlarda kamuoyuna açıklayacak. EŞİK ve destekçisi binlerce kadın, İstanbul Sözleşmesi’nden, 6284 sayılı kadına şiddeti önleme yasasından, nafaka hakkından vazgeçmeyecek. Erken yaşta evlilik adı altında gerçekleşen çocuklara cinsel istismarı suçlularının affedilmesini isteyen, 6284 ve hatta Medeni Yasa’ya göz dikenlere, kadını şiddet gördüğü aile içine hapsetmeye çalışanlara yol vermeyecek. Bu nedenle bu mücadelede yanında olan ve olmayan partileri, milletvekillerini kamuoyunun bilgisine sunacak.

EŞİK, #VekilleriTakipteyiz #İstanbulSözleşmesi10Yaşında #Vazgeçmiyoruz etiketlerini kullanıyor.