Ankara’da uzaktan eğitim kararı alındı

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, ” 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde; ortaokullarda 5, 6, 7’inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8’inci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11’nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir” dedi.

Açıklamanın tamamında şu bilgilere yer verildi:

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.04.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN
başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları
almıştır.

Koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında halk sağlığının korunması,
salgının yayılım hızının kontrol altında tutularak kamu düzeni açısından oluşturduğu risklerin yönetilmesi amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda 1 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan
kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler
doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girilmiştir.

A) İlimizde salgının seyri; vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun
bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki
etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenmekte ve gerekli
değerlendirmeler yapılarak tedbirler alınmaktadır.

Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır.

Bu bağlamda, 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde;
Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz
yüze eğitime devam edilmesine.

Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim
yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,
Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine,
İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan
eğitim şeklinde devam etmesine.

Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze
eğitime devam etmesine.

Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime
devam etmesine.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam
zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine.

Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan
takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine

Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine.

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yeni1Mecra