Ankara’da yine ‘Siyah transporter’ vakası: Halkevi üyesi alıkonuldu

Ankara’da siyah transporter marka araçlarla kaçırma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Halkevleri’nin yaptığı açıklamaya göre bir üyelerinin kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce siyah transporter’e bindirilmeye çalışıldı.

‘Devletin tüm maddi, manevi imkanları önüne serilir’

Olayın detayları ve Halkevleri’nin açıklaması şöyle:

“Ankara Batıkent’te bir üyemiz kendilerini özel bir birim olarak tanıtan ve kimliklerini gösterip polis olduğunu söyleyen kişilerce yolu kesilmiş ve siyah bir transporter model bir araca bindirilmeye çalışılmıştır. Üyemiz araca binmeyi kabul etmemesi üzerine iki saat alıkonulmuş, bu süreçte Halkevleri ve üyeleri hakkında gerçek dışı iddialarda bulunan bu kişilere yaptıklarının legal olmadığının üyemiz tarafından söylenmesi üzerine, yaptıkları diğer şeylerin yanında daha legal kaldığı söylenmiştir. Yine bu kişiler üyemizin özel hayatına dair bilgileri bildiklerini, örnekleriyle anlatmış, temel amaçlarının üyemizi kazanmak olduğunu söyleyerek devletin tüm maddi manevi imkanlarını önüne serebileceklerini söylemişlerdir. Yasadışı dinlemeler yaptıklarını söyledikleri bilgilerden anlayan üyemizin görüşmeyi sonlandırmak istemesine yönelik talepleri karşısında bu çete üyeleri üyemizin ısrarı üzerine gitmişlerdir. Olaylar bununla kalmamış, iki gün sonra üyemizi arayan çete üyeleri aradıkları telefondan her zaman kendilerine ulaşabileceklerini ifade etmişlerdir.

Bir dönemin beyaz torosları gitmiş, yerini siyah transporterlar almıştır. Benzer vakıalar Ankara’da bir çok kez yaşanmış ve bu vakıalar basına yansımıştır. İktidar ise bu meseleyi araştırma gereği dahi duymamıştır. Bu işlerin suç ortağı/destekleyici oldukları için duymalarını da elbette beklemiyoruz.Halkevleri yıllardır halkın hakları için mücadele etmiş, bu mücadelede iktidarın, emniyetin ve yargının haksız ve gerçek dışı saldırılarına maruz kalmıştır.

Verdiğimiz haklı ve meşru mücadeleler sonucu gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayan ve aklanan Halkevleri; ikitidarın savaş politikalarının karşısında barış, talan politikalarının karşısında çevre ve doğa hakkı, emek sömürüsü politikalarının karşısında işçi hakları, yoksulluk ve biat politikalarına karşısında insanca yaşamı savunduğu için halen iktidarın baskı ve saldırılarına maruz kalmaktadır. Kamuya yararlı dernek statümüzü yargıya müdahale ile kaldıran, şube başkanlarımızı hukuksuzca gözaltına alan, şubelerimizi mühürlemeye çalışan iktidarın hukuksuzluklarına karşı verdiğimiz ve haklı çıktığımız mücadeleler belli ki iktidarın

Halkevlerine karşı tahammülsüzlüğünü arttırmış olacak ki; son örneği gördüğümüz çete vakıasındaki gibi üyelerimizi yasadışı yollarla tehdit ve yıldırma işine girişmişlerdir. Bu ahlaksızlık ve hukuksuzluk Halkevleri’nin verdiği haklı mücadeleye asla ket vuramayacaktır. İnsanların önünü kesmeyi, tehdit etmeyi, alıkoymayı legal gören bu iktidar destekçisi çete hakkında Halkevleri olarak suç duyurusunda bulunacağımızı, sürecin aktif takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.