ATO ek ödemelerdeki eşitsizliğe dikkat çekti

Ankara Tabip Odası (ATO), sağlık çalışanlarına tavandan ödeneceği açıklanan ek ödeme ücretlerindeki eşitsizliğe dikkat çekti.

ATO, ek ödemelerin sağlık çalışanı temizlik görevlileri ve tıbbi sekreterlere yapılmadığını belirterek, çalışma barışını bozan ücretlendirme biçimini reddettiklerini bildirdi.

ATO Yönetim Kurulu, “Ek ödeme fiyaskosu” başlığı ile yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan yaklaşık üç ay sonra Türkiye’de de resmi olarak ilk vakanın 11 Mart’ta açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, bu üç aylık sürede, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin sorumlulukların tam olarak yerine getirilemediğine işaret edildi.

Açıklamada, iktidar ve Sağlık Bakanı’nın pandemi sürecinde sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına ek ödeme ücretlerini tavandan ödeyeceğini kamuoyuyla paylaştığı hatırlatıldı.

‘Güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasını vurguladık’

“Özellikle bu süreçte para konusunun gündeme gelmesinden ötürü rahatsızlıklarımızı her mecrada dile getirdik, açıklamalarda bulunduk.” denilen açıklamada, sağlık çalışanlarının ve toplum sağlığını korumak için güvenli bir çalışma ortamı talebini vurguladıkları hatırlatıldı.

İlerleyen dönemde de ekonomik ve özlük hakları için söz söylediklerinin belirtildiği açıklamada, yoksulluk sınırının 7 bin 500 TL civarında olduğu bir ülkede hiç bir çalışanın bu ücret altında gelirinin olmaması gerektiğini belirttikleri ifade edildi.

‘Sağlık çalışanların yüzde 60’ı ücretsiz izin almaya zorlandığını belirtiyor’

Ankara’da yaptıkları bir anketin sonuçlarının paylaşıldığı açıklamada, özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarının; yüzde 60’ının ücretsiz izin veya rapor almaya zorlandığını, yüzde 48’inin ekonomik kayba uğradığını, yüzde 21’i ücretsiz izne ayrıldığını, yüzde 22’si ise gelirinin en az yüzde 50’sini kaybettiğini belirttiği ifade edildi.

Asistan hekimlerin gelirlerinde azalma oldu

Açıklamada, kamu ve özel üniversitelerde en riskli alanlar olan tiriajda, Corona polikliniğinde, yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan, bu süreçte bütün iş yükü omuzlarına yüklenmiş genç hekimlerin (asistan hekimler) gelirlerinde azalma olduğuna dikkat çekildi.

‘ASM’lerde cari giderler arttı gelir azaldı’

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlarını kendi gelirleri ile karşıladıkları için cari giderlerinin arttığına vurgu yapılan açıklamada, gelirlerinin ise azaldığı belirtildi.

‘Hemşirelerin en kıdemlisi bin 900 TL ek ödeme alabildi’

Açıklamada, tedavisi ve takibi için, günde en az iki kez Covid-19 tanısı alan hastanın odasına giren hemşirelerin üstelik en kıdemlisinin ancak bin 900 TL ek ödeme alabildiğine işaret edildi.

‘Tıbbi sekreter ve temizlik görevlilerine ek ödeme yapılmadı’

Açıklamada, “Polikliniklerde çalışan tıbbı sekreter, en riskli grup olan temizlik elemanı; her tomografi çekiminde kapı kolundan tomografi cihazına kadar her tarafı eksik KKE ile temizleyen sağlık çalışanına ise hiç bir ek ödeme yapılmadı.”

Bu durumun çalışma barışını bozan, motivasyonu düşüren, güvencesiz ve emekliliğe hiç bir şekilde yansımayan ücretlendirme biçiminin reddettiklerine vurgu yapıldı.