‘Bürokratların yurtiçi ve yurtdışı kazançları ortaya çıkarılsın’

HDP Grup Başkanvekilleri Oluç ve Beştaş, TBMM’nin inisiyatif alarak, iktidar tarafından atanan üst düzey kamu görevlileri ve her düzeyde parti temsilcisinin yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarını araştırmasını istedi. 

Fotoğraf: AA

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç, haksız kazanç yollarının ortaya çıkarılması amacıyla TBMM’ye Araştırma Önergesi verdi. Önergede, Türkiye gibi doğal kaynaklara dair gelirlerin olmadığı ve teknolojik üretimin alt seviyede olduğu ülkelerde kamusal hizmetlerin finansmanı çoğunlukla yurttaşlardan elde edilen vergilerle sağlandığına dikkat çekildi.  

‘Hizmet finansmanı alt ve orta sınıflardan elde ediliyor’

Buna ek olarak Türkiye’deki adaletsiz vergi sisteminden ötürü kamusal hizmet finansmanı çoğunlukla alt ve orta sınıflardan elde edildiğine işaret edilen önergede, şöyle denildi:

“Yurttaşların vergileri ile finanse edilen kamu alanı ve kamu görevlilerinin ilk görevi, kaynakların usulüne uygun, yetkin ve verimli şekilde kullanılması; rant, usulsüzlük ve yolsuzluklardan uzak durulmasıdır. Kamu alanının kaynakları keyfi, ranta dayalı, usulsüz her dağıtımı halkın daha fazla yoksullaşmasına neden olmaktadır. Nitekim 2021 yılı itibariyle Türkiye halkları, tarihin en derin ekonomik krizlerinden birini ve maddi yoksunluk düzeyini yaşamaktadır.”  

Ayvatoğlu’nun mektubuna değinildi

Önergede, lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’un yazdığı mektuba isim verilmeden değinilen önergede, şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu mektup her ne kadar ‘kendini aklama’ amacı taşısa da esasında AKP iktidarının yarattığı liyakatsizlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzak, denetimsiz, rant ilişkilerinin ayyuka çıktığı ve cezasızlık politikalarının sürdürüldüğü bir sistem ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.”

‘Her 3 kişiden biri işsiz’

Her 3 kişiden birinin işsiz, her 2 gençten birinin iş bulma umudunu kaybettiğine vurgu yapılan önergede, “2021 Türkiye’sinde iktisadi adaletin sağlanmaması esaslı sosyal, politik ve ekonomik sorun olarak öne çıkmaktadır. ‘Zenginleşmenin yolu olarak iktidara yakınlık’ pozisyonunun üretilmesi iktidarın çürümüşlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile AKP-MHP ittifakının iflasını bütün ülkeye yayma amacının göstergesidir.” denildi.

‘Yolsuzluk şeffaflık içerisinde araştırılmalı’

AKP iktidarı dönemini kapsayan 19 yıllık süreçte kamu ihaleleri aracılığıyla haksız kazanç sağlamanın birçok soruşturmaya konu olduğuna işaret edilen önergede, “Belirli bir gelire sahip olan kişilerin gelirlerinin çok üzerinde mal varlığına kısa süre içerisinde erişmesi söz konusu soruşturmaların yeterince etkili işletilmediği, kamu kaynaklarının belirli bir siyasi hizip içerisinde belirli kesimlere haksız çıkar olarak sunulduğu; yolsuzluk ve usulsüzlüğün bu bağlamda mal varlığı ve şeffaflık içerisinde araştırılması gerekmektedir.” diye kaydedildi.

‘TBMM inisiyatif almalı’

TBMM’nin inisiyatif alarak iktidar tarafından atanan üst düzey kamu görevlileri ve her düzeyde parti temsilcisinin yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarını araştırması, siyasi partiler arasındaki çekişmenin bir ürünü olmadığına vurgu yapılan önergede, bunun parlamentonun tarihsel sorumluluğu olduğu belirtildi.

Önergede, “Bu kapsamda, Türkiye’nin yakın geçmişinde kamu otoritesinin gücünü kullanmak suretiyle rantiyerlik, usulsüzlük ve yolsuzluklar üzerinden elde edilen haksız kazanç yollarının ortaya çıkarılması ve engellenmesi için yol haritası oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.” denildi.

Yeni1Mecra