Çayırhan Termik Santraline ilişkin bilirkişi raporu çıktı: Kamu yararına uygun değil

HABER MERKEZİ – Nallıhan Kuş cennetinin yakınına kurulan ve eko sisteme ve doğaya büyük zararlar verecek olan Nallıhan Uluköy Karaköy Çayırhan B Termik santralinin bilirkişi raporu çıktı.

Ankara 6. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunulan bilirkişi raporunda, “Çayırhan B termik santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kamu yararına aykırı doğaya büyük zararlar verecek olan Nallıhan ilçesi Uluköy ve Karaköy Mahalleri sınırları içiresinde yaklaşık 740 ha büyüklüğündeki bir alanda Çayırhan 2 Linyit sahasındaki kömürün değerlendirilmesi amacıyla kurulması planlanan Çayırhan B termik santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptali dava açmıştık. Davamıza ilişkin bilirkişi raporu çıktı. Rapor ders niteliğinde olup çok önemli tespitler içermektedir” dedi.

Tezcan Karakuş Candan

‘Termik santral ekosisteme büyük zarar verecek’

Candan, bilirkişi raporunda kömürün yakılması sonucu ortaya çıkan uçucu kül/cüruf flora ve faunanın hiçbir zararının olmayacağına dair raporlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken, böyle hassas bir bölgede hiçbir etkisi olmadığına ilişkin değerlendirmelerin doğru olmadığının vurgulandığını söyledi.

Raporda termik santral projesinin, oldukça hassas bir bölgede yer aldığı ifade edilirken, termik santralin eko sisteme çok büyük zararlar vereceği, emsal yoğunluğu ile mevcut planlama alanında korunabilecek hiçbir değer, (dereler, kuyular) kalmayacağı, Aladağ çayını besleyen derelerin ortadan kalkması Aladağ çayını susuz bırakacağı tespitlerinin yapıldığını aktardı.

Candan, şöyle devam etti:
“Aladağ çayı susuz kalınca etrafındaki çeltik tarlaları veya sulu tarım alanları da susuz kalacak pirinç ve su tarım bitkileri üretimi duracak. Termik santral proje sahasının kuş uçuşu 2.320 m güney batısında Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yer almaktadır. Proje sahasının güneyinde kuş uçuşu 5,9 km mesafede Nallıhan Kuş Cenneti yer almaktadır. Plan yapılan alanın yakın çevresindeki alanların korunması ve sürdürebilirliği sadece proje/plan bölgesi içinde değil tüm Türkiye için önemlidir. Plan açıklama raporunda hiç bahsedilmemesi planlama ilkelerine uygun bulunmamıştır. Uluköy’de tarımsal faaliyetler ile uğraşan insanların batı yönünden doğu yönüne ulaşması konusunda planlamasının hiçbir öneri getirmediği görülmektedir. Dava konusu planlama alanının plan açıklama raporunda planlama alanı ve yakın çevresi için depremsellik konusunda da hiçbir araştırma yapılmamıştır. En yakın yerleşim yeri olan ve 110 m kuş uçuşu mesafesinde Uluköy Mahalllesi olduğu, bir yerleşime bu kadar yakın bir mesafede termik santralin olmasının yaşam kalitesini azaltacağı açıktır. Sonuç olarak dava konusu planlarda çevresel değerler göz önüne alınmamış, plan açıklama raporunda gerekli araştırmalara yer verilmemiştir. Araştırma yapılmadığı için çevresel riskler de yeterince değerlendirilememiş, müdahale biçimleri (plan kararı) üretilememiştir”.