CHP’den ‘Doğa Hakları Manifestosu’

Fotoğraf: AA

HABER MERKEZİ – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Doğa Hakları Manifestosu – 7 Bölge 7 İlke’yi açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, konuya ilişkin partisinin Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Karaca, partisinin politikalarında doğa hakları konusunda yol haritası niteliğinde hazırlanan kitapçıkta yer alan temel ilkelerin tüm CHP örgütleri ve yurttaşlar tarafından esas alınması, farkındalığın artması için çabaladıklarını ifade etti. Karaca, geri dönüşümden elde edilen kağıda basılan Doğa Hakları Manifestosu’nun örgütlere, yerel yönetimlere, tüm Türkiye’de 81 ilde oluşturdukları İl İzleme Kurullarına, sivil toplum kuruluşlarına, ilgili meslek odalarına ulaştırılacağını belirtti ve CHP’nin çözüm önerilerini sıraladı.

Karaca, konuşmasına belirledikleri 7 ilkeyi açıklayarak devam etti. Birinci ilkenin “Doğanın hakları üstün hak olmalıdır” başlığını taşıdığını söyledi. Karaca, doğanın insan tarafından “kaynak” olarak görülmesinin, yok edilmesine, zarar görmesine, gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde devredilememesine sebep olacak temel bir yanlış olduğunu belirtti.

Karaca, ikinci, üçüncü ve dördüncü ilkeleri sırasıyla “İklim krizinin çözümü iklim adaletindedir”, “Erişebilir, adil ve katılımcı su yönetimi politikası kuraklığı yenecektir”, “Toprak ana bir bütündür, var olma koşulumuzdur.” şeklinde açıkladı. Karaca, Türkiye’nin yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülke olmasına rağmen dünya ölçeğinde korunan alanlar sıralamasında 177 ülke arasında 133’üncü sırada olduğuna dikkat çekti.

Karaca, beşinci, altıncı ve yedinci ilkeleri de sırasıyla “Enerji ihtiyacını enerji demokrasisi ve enerji adaleti ile karşılayacağız”, “Kuşaklar arası sorumlulukla doğal ve kültürel varlıklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” “Yurttaş katılımcılığı ile birlikte karar alıp, birlikte yaşayacağız” başlıkları olduğunu söyledi.

‘Vatandaşın temiz hava hakkı savunulmadı’

Termik santrallerin bacalarına filtre takılması uygulamasına ilişkin yöneltilen soruya Karaca, bu konunun tartışılacak bir yanının olmadığını belirtti. Termik santrallerin filtresiz çalışmasına göz yumanların, siyasi bir tercihte bulunduğunu ifade eden Karaca, “İnsanların zehirlenmeme hakkını mı savunacağız, yoksa 3-5 enerji lobisinin çıkarını mı savunacağız? Maalesef enerji lobilerinin çıkarları savunulmuş, vatandaşın temiz hava hakkı savunulmamıştır.” diye kaydetti.