‘Çoklu baro’ yönetmeliği yürürlüğe girdi

Çoklu baro sistemini getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Çoklu baro” sistemini getiren 7 maddelik yönetmeliğe göre, bölgesi içinde en az 30 avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatların en yakın baroya  bağlanmasına  karar verebilecek.

Asgari avukat sayısının sağlanmaması halinde baronun tüzel kişiliğine son verilecek

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla kurulan barolarda avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilir ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Tüzel kişiliği sona eren baronun malvarlığı Birliğe geçer

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 beş gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolur ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe geçer.

Protokolde baro başkanları, 1 nolu barodan başlamak kaydıyla sırasıyla ve araya başka makam girmeksizin İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır. 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilir. Bu Yönetmelik hükümlerini TBB Yönetim Kurulu yürütür.