DEVA Partili Yeneroğlu: EGM’nin genelgesi ‘kanunsuz emir’dir

DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) “ses ve görüntü kaydı alınmasının engellenmesine” yönelik genelgesinin “kanunsuz emir” niteliğinde olduğunu belirtti.

Yeneroğlu, genelgenin işlenen suçların cezasız bırakılması politikasının son halkası olduğuna işaret ederek, EGM’ye genelgeyi iptal etme çağrısında bulundu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, EGM’nin “ses ve görüntü kaydı alınmasının engellenmesi ve kayıt alan kişiler hakkında işlem yapılması” ile ilgili genelgesine ilişkin açıklama yaptı. Yeneroğlu, genelgenin toplumsal olaylarda polislerin ölçüsüz müdahalede bulunmasını kolaylaştırma amacını taşıdığına vurgu yaptı.

‘İşlenen suçların üstünün örtülmesi sonucunu doğuracaktır’

Yeneroğlu, “Ses ve görüntü kaydının engellenmesine dair polislere verilen talimat, hukuka uygun olarak düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin polis tarafından hukuka aykırı olarak ölçüsüz müdahale ile dağıtılması sırasında işlenen yaralama ve öldürme suçlarının üstünün örtülmesi sonucunu doğuracaktır. Bu genelge; Anayasal hakların kullanımının sınırlandırılması ve işlenen suçların cezasız bırakılması politikasının son halkasıdır.” dedi.

 ‘Toplumsal olaylarda polisin faaliyeti özel hayat niteliğinde değildir’

EGM’nin genelgede yaptığı değerlendirmelerin bütünüyle yanlış olduğuna işaret eden Yeneroğlu, “Toplumsal olaylarda polisin faaliyeti özel hayat niteliğinde değildir.” diye kaydetti. Yeneroğlu, umuma açık bir alanda, kamunun haber alma hakkının kapsamındaki olaylar sırasında hem polislerin hem de diğer vatandaşların fiillerinin ses ve görüntü kayıtlarının alınmasının özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmayacağını belirtti.

‘Ses ve görüntü kaydı hukuka uygundur’

Toplumsal olaylar sırasında ses ve görüntü kaydı alınmasının; vatandaşların haber alma hakkının, basın mensuplarının ise basın hürriyetinin bir parçası olduğuna vurgu yapan Yeneroğlu, şunları ifade etti:

“Vatandaşların umuma açık alanlarda ses ve görüntü kaydı alması ise mevzuatımıza göre serbesttir. Yargıtay içtihatlarına göre bu hallerde dahi eğer bir suçun ispatına yönelik olarak kaybolma olasılığı bulunan bir delilin muhafazasını sağlamak üzere ses ve görüntü kaydı yapılmışsa suç olmadığı gibi ses ve görüntü kaydı da hukuka uygun bir delil niteliği kazanmaktadır.”

‘Kanunsuz emirdir’

Yeneroğlu, EGM’nin genelgede polislere verdiği talimatın Anayasa’nın 137. maddesine göre “kanunsuz emir” niteliğinde olduğuna vurgu yaptı. Toplumsal olaylar sırasında polislerin ölçüsüz müdahalelerde bulunarak yaralama, taksiren veya kasten öldürme suçlarını işlemesi hallerinde neredeyse tek delil fotoğraf ve video kayıtları olduğuna dikkat çeken Yeneroğlu, şunları ifade etti:

“Bu sebeple kayıt alınmasının engellenmesi talimatının iyi niyetle ve kamu yararı amacıyla verildiğini düşünmek mümkün değildir. Temel hak olan haber alma ve haber verme kapsamındaki fiillerin Anayasa’ya aykırı olarak ve kanuna dayanmadan bir genelge ile yasaklanması hukuka aykırıdır.” Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hukuka aykırı bu genelgeyi derhal iptal etmesi için çağrısında bulundu.

Yeni1Mecra