Diyanet’in Bodrum Külliye inşaatı mahkeme kararına rağmen sürüyor

Diyanet İşleri’nin Bodrum’da hazine arazisi üzerine yapmak istediği Külliye inşaatı, idare mahkemesinin durdurma kararına rağmen Aralık ayından beri sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmak istenen İslam Kültür ve Medeniyetti Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi  (Külliye) inşaatına, itiraz üzerine mahkemenin aldığı durdurma kararına rağmen Aralık ayında yeniden başlandı.

TMMOB Koordinasyon Kurulu üyesi Arif İsmet Yılmaz, devletten alınan fonun geri verilmemesi için apar topar inşaata başlandığını söyledi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde bulunan hazineye ait 10 dönümlük arazi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmak istenen İslam Kültür ve Medeniyeti Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi  (Külliye) inşaatına, itiraz üzerine mahkemenin aldığı durdurma kararına rağmen yeniden başlandı. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak inşaat için proje hazırlayıp, devletten fon alan Diyanet’in 2015 yılında inşaat ruhsatı almak için belediyeye yaptığı başvuru, mevcut imar planı ve mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. 

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuran Diyanet, 22 Ocak 2016 tarihinde yapı izin ruhsatı aldı.

Mahkeme durdurdu 

Bunun üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası, inşaat ruhsatı ile ‘Ortakent Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın iptali için İdare Mahkemesine dava açtı. Dava sonucunda külliye inşaatı durduruldu. Şehir Plancıları Odası’nın ruhsat iptal talebiyle Danıştay’da açtığı dava henüz devam ederken, idare mahkemesinin kararına rağmen Külliye inşaatına geçtiğimiz Aralık ayında yeniden başlanmıştı.

TMMOB Koordinasyon Kurulu ve Muğla Çevre Platformu üyesi Arif İsmet Yılmaz, proje için devletten alınan fonun 5 yıl içinde kullanılmaması halinde geri verilmek zorunda kalınacak olunmasından dolayı apar topar inşaata başlandığını ifade etti.

Ruhsat geçersiz

2016 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yasaya aykırı şekilde iki ayrı parsele tek ruhsat verdiğini belirten Yılmaz, buna rağmen o yıl halkın gösterdiği tepkiler nedeniyle projenin geri çekildiğini dile getirdi. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, bir inşaata ruhsat alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde başlanmak ve 5 yıl içinde bitirilmek zorunda olunduğunu, aksi takdirde ruhsatın yenilenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, külliye projesine iki yıl tek çivi bile çakılmadığı için alınan ruhsatın zaten 22 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçersiz olduğunu ifade etti.

Yılmaz, bu mevzuattan habersiz olarak 5 sene içerisinde projeye başlamazsak ruhsat geçersiz olur kaygısıyla beş yılın dolmasına bir kaç ay kala yeniden inşaata başlandığını kaydetti. Yılmaz, “Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce söz konusu parsele yenileme ruhsatı vermesi usulsüzlük olur. Eski ruhsatın geçerli olduğu kabul edilse bile, yapılacak değişiklikler nedeniyle ancak tadilat ruhsatı veya yeniden ruhsat verilebileceğini, bu da ancak eksiksiz ve mevzuata uygun proje dosyasının incelenmesi sonrasında Bodrum Belediyesi tarafından yapılabilir” diye belirtti.

‘Fonu geri vermemek için’

Diyanet’in yine Külliye projesi için devletten aldığı fonun 5 yıl içinde kullanılmaması halinde geri vermesi söz konusu olmasından dolayı apar topar inşaata başlandığını ifade eden Yılmaz, “Bodrum Belediyesine mevzuata uygun bir proje sunmadan ve ruhsatsız olarak başlanan kazılar mevcut zemine telafisi olanaksız hasarlar vermektedir. Bu nedenle kazı çalışmaları derhal durdurulmalı ve Danıştay’da devam eden ruhsat iptali davası sonuçlanana kadar inşaat faaliyetine izin verilmemelidir. Bodrum’u seven herkes bu yapılaşmaya karşı çıkmalıdır” dedi.

MA