Eğitim Sen yöneticileri maaş bordrolarını açıkladı

Eğitim Sen, basından ve sendikal kamuoyundan gelen talep üzerine Genel Başkan ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin maaş bordrolarını açıkladı.

Eğitim Sen, Genel Başkan Nejla Kurul ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin maaş bordrolarını kamuoyuna açıkladı.

Kimi haber sitelerinde eğitim emekçileri sendikalarının yöneticilerinin ne kadar maaş aldıklarının açıklanması yönünde talepler dile getirilmişti. Özellikle Eğitim Bir Sen başkan ve yöneticileri maaş bordrolarını yayımlamaya çağrılmıştı.

Çağrılara ilk yanıt Eğitim Sen’den geldi

“Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyelerinin 2021 Ocak Ayına Ait Maaş Bordrolarını ve Aldıkları Zam Oranını Basının ve Sendikal Kamuoyunun Talebi Üzerine Paylaşıyoruz!” başlıklı bir açıklama yayımlayan sendika, Yürütme Kurulu üyelerinin ne kadar maaş alacaklarının Tüzüklerindeki hükümlerce belirlendiğini ifade etti.

Sendika üyeleriyle aynı kadro ve dereceden maaş

Eğitim Sen Tüzüğü’nün 59. Maddesinin bu konuya açıklık getirdiğinin belirtildiği açıklamada, bu Tüzük maddesi paylaşıldı:

“Madde 59 – Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip, Genel Kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar.”

Gerçek sendikacılık ‘ateşten gömlek’

Eğitim Sen’in açıklamasında “Hukukun ve yargının siyasallaştığı, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakkın olmadığı ülkelerde gerçek anlamda sendikacılık yapmak, ‘ateşten gömleği’ giymektir” denilerek yandaş sendikalar ve konfederasyonlar şöyle eleştirildi: “Bu sendikaların ve konfederasyonun hiçbir zaman kamu çalışanlarının, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmeleri için ekonomik ve demokratik haklarını önceleyen sendikal faaliyetleri olmamıştır.”

Kamu emekçilerinin Ocak ayında aldıkları zamma değinilen açıklamada “2020 yılının sonu itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60 arttı. Yandaş konfederasyonun beceriksizliği nedeniyle 2021 yılı için, çoğunluğunu hükümet yandaşlarının oluşturduğu Hakem Heyeti tarafından kamu çalışanlarına yüzde 3,3 reva görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Genel Başkan Nejla Kurul’un maaşı 3.763 TL

Daha sonra “Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin maaşlarındaki zam artış oranı yüzde 3 artı enflasyon farkı olan yüzde 4,36’dır. Yani maaş bordrolarında görüldüğü gibi maaş artış oranı toplamda yüzde 7,36’dır” şeklinde bilgi verildi.

Eğitim Sen’in açıklamasının sonuna da Genel Başkan Nejla Kurul ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin bordroları eklendi.

Yayımlanan bordroya göre, Genel Başkan Nejla Kurul’un maaşının 3.763, 01 TL olduğu görülüyor.

Yeni1Mecra