Hijyenik ped ve tampon ürünlerine ücretsiz erişim için kanun teklifi

HDP Milletvekili Kemalbay, artan yoksulluk nedeniyle kadınların, kız çocuklarının ve trans bireylerin hijyenik ped ve tampon ürünlerine ücretsiz erişiminin sağlanması için kanun teklifi verdi.

Teklifte, yapılan bir araştırmada Türkiye’de her 10 kız öğrenciden birisinin, hijyenik pede ulaşamadığı için okula devam edemediğine dikkat çekildi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, hijyenik ped ve tampon gibi ürünlere kadınların, kız çocuklarının ve trans bireylerin ücretsiz erişiminin sağlanması için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde, Covid-19 pandemisinin yoksulluğu arttırmaya devam ettiği belirtilerek, yaşanan bu toplumsal yoksulluktan en fazla kadınların etkilendiğinin yapılan çalışmalarla ortaya konduğu kaydedildi.

‘Dünya devletleri yeterince tedbir almadı’

“Covid-19 Küresel Toplumsal Cinsiyet Müdahalesi İzleme Aracı” verilerine değinilen teklifte, raporda dünya devletlerinin çoğunun kadınları ve kız çocuklarını Covid-19 krizinin neden olduğu ekonomik ve sosyal etkilerden korumak için yeterince tedbir almadığının belirtildiği kaydedildi.

‘Covid-19 krizinin etkilerini en ağır kadınlar yaşıyor’

Aynı raporda; Covid-19 krizinin etkilerini en ağır olarak kadınların yaşadığı, gelirlerini kaybetme riskiyle en çok kadınların karşı karşıya kaldığı tespitine yer verilen teklifte, “Raporda, hükümetlerin toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri azaltmaya yatırım yaparak salgının yoksulluk üzerindeki etkilerini aksi yönde değiştirmek için acilen harekete geçmeleri gerektiği ifade edilmiştir.” diye kaydedildi.

‘Hijyenik ürünlere erişilememesi regl yoksulluğudur’

Covid-19 pandemisi nedeniyle de kadın yoksulluğunun Türkiye’de de arttığının görüldüğüne işaret edilen teklifte, “Kadınların yoksulluğunu bir tezahürü de ise pandemi sürecinde artan işsizlik ve gelir düşüşleri sebebiyle kadınların, kız çocuklarının ve trans bireylerin alım güçlerinin yetmemesi nedeniyle regl oldukları zaman kullanmaları gereken hijyenik ürünlere erişememeleri olan regl yoksulluğudur.”

‘Kız çocukları, kadınlar ve trans bireyler regl yoksulluğu ile mücadele ediyor’

Dünya ülkelerindeki ücretsiz ped uygulamalarına ilişkin İskoçya ve Yeni Zelanda örneklerine yer verilen teklifte, şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de ise en çok mevsimlik tarım işçileri, mülteciler, büyük kentlerin yoksul kesimlerinde yaşayan kadınlar ve kız çocukları, cinsiyet kimliğinden dolayı çeşitli ayrımcılıklara maruz kalan ve regl olmaya devam eden trans bireyler ile cezaevlerinde bulunan kadın mahpusların, kız çocuklarının ve yine trans bireylerin regl yoksulluğu ile mücadele etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir.”

‘Her 10 kız öğrenciden birisi ekonomik nedenlerle pede ulaşamıyor’

Hijyenik bir ped firmasının 2020 yılında Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğretmenleriyle gerçekleştirdiği bir araştırmanın verilerine yer verilen teklifte şöyle denildi:

“Araştırmaya göre her 10 kız öğrenciden birisinin, ailesinin ekonomik durumları nedeniyle hijyenik pede ulaşamadıkları ve bu yüzden okula devam edemedikleri, hijyenik pede ulaşamadıkları için hijyenik olmayan alternatiflere yönelen kız öğrencilerinin, özgüven düşüklüğü nedeniyle okullarının yanı sıra arkadaşlarından ve sosyal çevrelerinden uzak kaldıkları tespitinde bulunmuştur.”

‘Paçavra, gazete parçaları, yapraklar kullanılıyor’

“Konuşmamız Gerek Girişimi”nin yürütücülerinin Türkiye’de özellikle tarım işçileri, mülteciler gibi grupların çoğu için hijyenik ped gibi menstrual ürünlerin lüks ve erişilemez olduğu açıklamasının aktarıldığı teklifte, “Girişim, bu ürünlere erişemeyen pek çok kadın ve kız çocuğunun paçavralar, gazete parçaları, hatta yapraklar kullanarak regl dönemlerini atlatmak zorunda kaldıkları ve bu nedenle de  enfeksiyonlar ve ciddi sağlık sorunları yaşadıkları açıklamaları basında yer almıştır.” diye kaydedildi.

‘Bütçe kanunlarında yasal bir düzenleme önerisi’

Anayasa’da belirtilen temel haklar ve ödevler bölümünde de sağlık hakkı gibi birçok hakkın koruma altına alındığının hatırlatıldığı teklifin devamında şunlar ifade edildi:

“Sosyal devlet ilkesi ve sağlık hakkının korunması amacıyla hijyenik ped ve tampon gibi ürünlere özellikle okullarda, yurtlarda, sığınmacı kamplarında, tarım işçilerinin barınma alanlarında ve cezaevlerinde bulunan kadınların, kız çocuklarının ve regl olmaya devam eden trans bireylerin ücretsiz erişimlerinin sağlanması amacıyla her yıl bütçe kanunlarında yer alacak yasal bir düzenleme önerilmektedir.”

Yeni1Mecra