KESK 10. Genel Kurulu toplandı: Örgütlü mücadeleyle kazanacağız

KESK 10. Olağan Genel Kurulu, “Birlikte güçlüyüz, örgütlü mücadelemizle haklarımızı kazanacağız” sloganıyla Ankara’da toplandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 10. Olağan Genel Kurulu, “Birlikte güçlüyüz, örgütlü mücadelemizle haklarımızı kazanacağız” sloganıyla Ankara’da toplandı. İki gün sürecek olan Genel Kurul’a, 500 delegenin büyük bir bölümü katılım gösterdi. Salonda, işsizlik, yoksulluk, KHK ile işten çıkarmalar ve kadın cinayetlerine dair pankartlar asıldı.

Gündemde tüzük değişikliği yok

Genel Kurul’un divan başkanlığına İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan seçildi. Kurulda, tüzük değişikliğiyle ilgili iki önerge sunuldu. Yapılan önermelerin sendikaları sivil toplum kuruluşuna dönüştüren bir anlayış olduğu eleştirisinde bulunan bir delege, eş başkanlık, KESK genel meclisi, kadın meclisleri gibi yapılanmaların emekçileri kendi örgütlerine yabancılaştırdığını ileri sürdü.

Önerge aleyhinde söz alan bir delege ise KESK’in ana hattını ve zeminin belirleyen bu yapılarla ilgili hızlıca değişiklik yapılmasının doğru olmadığını, zaman açısından da pandemi nedeniyle sorunlar olduğunu söyledi.

Genel Kurul’un gündeminde olmayan söz konusu ek önergeler, büyük bir çoğunlukla reddedildi.

Umut veren direnişler

Açılış konuşmasını yapan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, sınıf çelişkilerinin oldukça derinleştiğini belirterek, “Dünyada 188 milyon işsiz insana ek olarak, 165 milyon insan yeterli düzeyde ücretli işe sahip değil ve 120 milyon insan da ya aktif olarak iş aramayı bırakmış durumda ya da sair şekilde iş gücü piyasasına erişemiyor. Toplamda, dünya genelinde 470 milyonu aşkın insan etkileniyor” dedi.

Emperyalist devletlerin sadece savaş ve çatışma politikalarını körüklediği sömürü, baskı, istikrarsızlık ve kültürel nüfuz politikalarına hız verdiğini ifade eden Bozgeyik, “İşçi sınıfı ve emekçiler bu saldırı dalgasına karşı giderek sınıf mücadelesini yükseltiyor. Emeklilik koşullarının ağırlaşması, kitlesel işten atmalar, işsizlik oranlarının sürekli artışı, maaş oranlarının düşüklüğü, güvencesizlik, sosyal güvenlik sistemlerinde piyasa lehine düzenlemeler, kamu kaynaklarının piyasalaştırılması, temel tüketim maddelerine, ulaşıma ve daha birçok yaşamsal ihtiyaca yapılan zamlar vb. neo-liberal ekonomik politikalara karşı dünya genelinde oldukça umut veren direnişler de bu sürece damgasını vurdu” diye konuştu.

‘Tek adam rejimi inşa edildi’

Tek adam rejimine giden yolun taşlarının KHK’lerle döşendiğini dile getiren Bozgeyik, “OHAL’den sonra pandemi de iktidar tarafından fırsata çevrilmiş, emeğin haklarının gasp edilmesi, güvencesizleşmenin yaygınlaşması, emek rejiminin ve siyasi rejimin otoriterleşmesi, hak aramanın önüne geçilmesi, sendikasızlaştırma, toplumsal muhalefet üzerinde denetimi ve baskıyı arttırmak için kullanılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kamu hizmeti vurgusu

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de Sağlık Bakanı’nın aşı tedarikini yandaş şirket üzerinden yaptığını, çoğu kamu ihalesinin Kolin, Cengiz, Limak ve Kalyon başta olmak üzere yandaş müteahhitlere verildiğini söyledi. Bu gelişmelerin ulaşılabilir, nitelikli, parasız kamu hizmeti ve demokratik, bilimsel, laik, ana dilinde eğitim mücadelesinin haklılığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Gezen, mücadeleye yeni bir ivme kazandırmanın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

DİSK: Birlikte mücadele zorunluluk

Pandemi nedeniyle katılamayan konuklar ise destek mesajları gönderdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu dönemde çok yüksek iş ve gelir kaybının yaşandığını belirterek, emekçilerin üretimden aldığı payın azaldığını ve sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığını dile getirdi. Çerkezoğlu, bu süreçte kamu emekçileri ve işçilerinin birlikte mücadelesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), Türkiye’de kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırı ve baskıları yakından takip ettiklerini belirtti. Dünyanın her yerinde hak gasplarıyla karşı karşıya olduğunu belirten konfederasyonlar, Genel Kurula başarı diledi.

HDP, Emek Partisi, SOL Parti, SYKP tarafından gönderilen dayanışma mesajları da okundu.

MA / ANKARA