KESK: Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi geri çekilmeli

KESK yaptığı açıklamada, iktidarın Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerinin gereğini yaparak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifini geri çekmesini istedi.

Açıklamada, düzenlemenin sadece adayları değil birinci ve ikinci derece akrabaları da kapsadığına dikkat çekilerek, kişilerin çalışma ve kamu görevine girme hakkına ciddi engelleme getirdiğine vurgu yapıldı.

KESK Yönetim Kurulu, TBMM İçişleri Komisyonundan geçen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, teklife “Milli güvenlik açısından stratejik önem” vurgusu ile şimdiye kadar sayısız örnekte karşılaşıldığı üzere oldukça sübjektif, iktidarın politikalarına uygun olarak yorumlanmaya açık, hukuk dışı kararları mümkün kılan bir nitelik kazandırıldığı belirtildi.

‘Genel bir uygulama haline getirilmektedir’

Güvenlik soruşturması gibi uygulamaların gizlilik gerektiren ya da hassas sayılan sınırlı ölçüde görevlerde kullanılabilecek istisnai bir durum olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Kanun teklifi ile OHAL döneminde olduğu gibi muğlak ifadelerle kapsam içine sokulacak kamu alımlarında genel bir uygulama haline getirilmektedir.” denildi.

‘Kişilerin kamu görevine ciddi engelleme getiriyor’

Açıklamada, düzenlemenin bu hali ile kişilerin çalışma hakkına, kamu görevine girme hakkına, kendi kişiliğini, sosyal varlığını, onurunu koruma hakkına ciddi engelleme getirdiğine, özel hayatı etkilediğine dikkat çekildi.

‘Anayasaya aykırılık gerekçeleri gözetilmedi’

Anayasa Mahkemesinin yönetmeliğin iptal kararındaki “kişilerin geçmiş ceza mahkûmiyetlerine ilişkin kayıtlar bakımından hangi suçların kamu görevine girmeye engel olduğu, suçlar arasında herhangi bir ayrım ve derecelendirme yapılmadığı” gerekçesinin hatırlatıldığı açıklamada, bu yönlü Anayasaya aykırılık gerekçelerinin de düzenlemede gözetilmediği vurgulandı.

‘Suçsuzluk karinesi açıkça ihlal edilmektedir’

Süren kovuşturmaların, soruşturmaların ve hatta kapanmış soruşturmaların bile araştırılması ve atama işlemine esas olacak değerlendirme nedenleri arasında düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, “Ceza yargılamasının temel prensiplerinden biri olan suçsuzluk karinesi teklif metni ile açıkça ihlal edilmektedir.” denildi.

‘Sadece adayı değil birinci hatta ikinci derece yakınları kapsar hale getirildi’

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının şimdiye kadar uygulanan hali ve teklifte sunulan biçimiyle sadece adayı değil, birinci hatta ikinci derece yakınlarını da kapsar hale getirildiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Toplumun geniş kesiminin hem kendilerinin hem de çocuklarının bugününü ve geleceğini derinden etkileyen, liyakatı değil AKP’ye sadakati esas alan, parti- iktidar ayrımını ortadan kaldırıp devleti tümüyle AKP’lileştirecek kadrolaşmayı hedefleyen, daha çok darbe dönemi uygulamalarındandır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması içkin olarak fişlemeleri de olağan hale getirdiğinden muhalif olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımızın Kişisel Verilerin Korunması başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini tehdit etmektedir.”

‘İktidar teklifi geri çekmelidir’

İktidarın yargı kararlarını işine geldiği gibi uygulamaktan ya da uygulamamaktan vazgeçmesinin istendiği açıklamada, “Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerinin gereğini yapmalı, teklifi geri çekmelidir. Şu ana kadar uygulanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından kaynaklı yaşanan mağduriyetler ve hak kayıplarını giderecek düzenleme yapılmalıdır.” denildi.