Metal işçilerinin yüzde 87’si iş yerinde kendisini risk altında hissediyor

BİSAM’ın, metal sektöründeki işçilerle yaptığı Covid-19 Salgın Araştırması’na göre; İşçilerin yüzde 87’si iş yerinde kendisini risk altında hissediyor.

İşçilerin yüzde 88’i “sokağa çıkma yasağı” fikrini desteklerken, yüzde 31’i iktidarı salgına karşı mücadelede “başarılı” buluyor.

İşçilerin yüzde 67’si ise ücretsiz izin düzenlemesini işçilerin lehine bulmadı.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) “Metal Sektöründe Covid-19 Virüs Salgını Araştırması – 2” raporunu yayımladı. Araştırmaya göre; işçilerin tezgâhta dip dibe çalıştığı, her 5 kişiden 1’nin yakın çevresinde Covid-19 tanısı konulmuş kişi olduğu tespit edildi.

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 61’inin Mart 2020’de “İşyerinizde üretim sürecinde iş arkadaşlarınızla aranızdaki mesafe ne kadar?” sorusuna 1 metreden az cevabını verdiğinin hatırlatıldığı araştırmada, bu oranın Nisan 2020’de alınan tedbirlerle yüzde 37’ye gerilediği tespit edildi.

İşçilerin yüzde 21’inin çevresinde Covid-19 tanısı konmuş kişi var

Buna karşın işçilerin yüzde 85’inin iş arkadaşı ile 2 metreden daha az bir mesafede çalıştığının tespit edildiği araştırmada, “İş arkadaşı ile çalışırken arasındaki mesafenin 2 metreden fazla olduğu işçilerin oranı ise sadece yüzde 14.9’dur. Bu oran Mart 2020’de yüzde 10 idi. Bu durum işyerlerinde virüsün yayılması açısından riskli bir durum yaratmaktadır.” denildi.

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 21’i yakın çevresinde korona virüs tanısı konmuş kişi olduğunu söylerken, yüzde 2.8’i virüs nedeni ile karantina altındadır.

İşçilerin yüzde 87’si işyerinde risk altında hissediyor

Araştırmaya göre; alınan tedbirlere karşın işçilerin yüzde 87’si kendisini işyerinde risk altında hissetmeye devam ediyor. İşçilerin yüzde 60’ının işyerinden kaynaklı olarak (işe gidiş-geliş dahil) virüse karşı risk altında olduğunu, yüzde 27’sinin ise kısmen risk altında olduğunu düşünüyor. Çalıştığı işyerinde kendini virüse karşı risk altında hissetmeyenlerin oranı yüzde 12.7.

Yeterli tedbir alındığını düşünenlerin oranı yüzde 29

Araştırmada, çalıştıkları iş yerlerinde virüse karşı “yeterli tedbir” alındığını düşünenlerin oranı yüzde 11’den yüzde 29’a yükseldi. “Kısmen yeterli tedbir” alındığını düşünenlerin oranı yüzde 40’tan yüzde 49’a, yeterli tedbirlerin alınmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 29.

İşçilerin yüzde 88’i sokağa çıkma yasağı fikrini destekliyor

İşçilere yaşadıkları süreç ile ilgili kimi değerlendirmelere ne kadar katılıp katılmadıklarının sorulduğu araştırmada, işçilerin yüzde 96’sı borç nedeniyle su ve doğalgaz kesintisi yapılmaması, yüzde 94’ü okulların tatil süresince çalışan anne babalardan en az birine ücretli izin verilmesi düşüncesini destekledi.

İşçilerin yüzde 86’sı ise “özel sağlık kuruluşları kamulaştırılması” fikrine destek verdi. İşçilerin yüzde 82’i “65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan kişilere de ek korona desteği ödenmelidir” fikrini, yüzde 88’i salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi fikrini destekledi. Araştırmada bu oranın Mart 2020’de yüzde 68 seviyesinde olduğuna vurgu yapıldı.

İşçilerin yüzde 76’sının salgının nedenine ilişkin görüşü değişti

Covid-19 virüsünün neden kaynaklandığına ilişkin sorulara Mart ayında yapılan çalışmada işçilerin en çok katıldıkları yargı “Çinlilerin beslenme alışkanlıkları” iken, bu son Nisan ayında yapılan araştırmada “Kapitalizmin para kazanma hırsı ve sağlık sisteminin özelleştirilmesi” görüşü öne çıktı.

“Kapitalizmin para kazanma hırsı ve sağlık sisteminin özelleştirilmesi” yargısına katılan işçilerin oranı yüzde 72’den yüzde 76’ya yükseldi. İşçilerin yüzde 71,5’i ise “Doğaya ve diğer canlılara verdiğimiz zararın bir neticesi” yargısına katıldı.

En çok kişisel tedbir el yıkama, maske

Araştırmada işçilerin yüzde 98’i virüse karşı en çok başvurduğu kişisel tedbir “ellerin daha çok yıkanması” olduğunu belirtirken, bunu yüzde 96 ile “maske kullanımı”, yüzde 96 ile “iş haricinde evden çıkmama”, yüzde 93 ile “aile gezmelerine son vermek”, yüzde 90 ile “toplu ulaşım kullanmama gayreti” izledi. İşçilerin yüzde 70’i virüse karşı daha iyi beslenmeye çalıştığını söylerken, yüzde 89’u sosyal etkinliklerini sınırlandırdığını belirtti.

Hükümetin tedbirlerini başarılı bulanların oranı yüzde 31

Araştırmada, işçilere salgına karşı hükümetin aldığı tedbirleri ne kadar başarılı bulduğu da soruldu. İktidarı salgınla mücadelede başarılı bulanların oranı yüzde 48’den yüzde 31’e düşerken, başarısız bulanların oranı yüzde 15’ten yüzde 33’e yükseldi.

İşçilerin yüzde 67’si ücretsiz izin düzenlemesini lehte bulmadı

Hükümetin işverenlere ücretsiz izin hakkı tanıyan ve günlük 39,4 TL’lik ödeme öngören düzenlemenin iş lehine olup olmadığı soruların işçilerin dörtte üçü söz konusu düzenlemenin işçilerin lehine olmadığını düşündüğünü belirtti. İşçilerin yüzde 67’si söz konusu düzenlemenin kesinlikle işçi lehine olmadığını, yüzde 13’ü ise işçi lehine bulduğunu belirtti.

İşçilerin yüzde 48’i Türkiye’yi Avrupa ülkelerine göre başarılı buluyor

Araştırmada, salgına karşı hükümetin aldığı tedbirleri ne kadar başarılı buldukları sorulan işçilerin yüzde 48’i Türkiye’yi virüsle mücadelede Avrupa ülkelerine göre daha başarılı buldu. Yüzde 41’i ise ne başarılı ne de başarısız buldu. Başarısız bulanların oranı ise yaklaşık yüzde 11.