Muazzez Orhan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi TBMM’nin taleplerine yanıt vermiyor

HDP Milletvekil Orhan, 24 Haziran 2018’den bu yana tüm partilerce Meclise verilen 23 bin 617 soru önergesinin sadece yüzde 49’unun yanıtlandığına dikkat çekti.

AKP’nin verdiği soru önergesinin “1” olduğuna ve buna da yanıt verilmediğini belirten Orhan, “Yürütmenin denetimden çekindiği/kaçındığı/kaçtığı ifade edilebilir” dedi.

Muazzez Orhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin TBMM’nin taleplerine yanıt vermediğini veya veremediğini söyledi.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, TBMM’ye verilen soru önergeleri ve meclis araştırmalarına ilişkin veri talep ettikleri soru önergesine Meclis Başkanlığının verdiği yanıtı raporlaştırarak paylaştı. Orhan, Meclis Başkanlığının verdiği yanıtın vahim bir tabloyu açığa çıkardığına vurgu yaptı.

‘Önergelerin yüzde 49’una yanıt verilmedi’

Orhan, 24 Haziran 2018’ten bu yana tüm partilerce 23 bin 617 soru önergesi verildiğini belirterek, bu önergelerden 11 bin 564’üne (% 49’una) yanıt verilmediğine dikkat çekti.

‘AKP’nin verdiği soru önergesi sayısı 1’

AKP’nin verdiği soru önergesi sayısının 1 olduğuna dikkat çeken Orhan, bu önergeye de yanıt verilmediğine işaret etti. CHP’nin 17 bin 407 önergesinden 7 bin 859’una (% 45) yanıt verilmediğini belirten Orhan, HDP’nin 3 bin 581 önergesinden 2 bin 605’ine (% 73), MHP’nin 547 önergesinden 222’sine (%40), İYİ Parti’nin 1 bin 943 önergesinden 824’üne (% 42) yanıt verilmediğini kaydetti.

Orhan, Saadet Partisi’nin 100 önergesinden 40’ına (% 40), Türkiye İşçi Partisi’nin 11 önergesinden 4’üne, Demokrat Parti’nin 6 önergesinden 3’üne ve Bağımsızların 21 önergesinden 6’sına yanıt verilmediğini belirtti.

‘Her iki soru önergesinden biri yanıtsız bırakıldı’

Bu verilere göre, TBMM tarafından verilen her iki soru önergesinden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından yanıtsız bırakıldığına vurgu yapan Orhan, “Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve kamuoyunun bilgi edinme hakları ihlal edilmiştir.” dedi.

‘Yürütme tarafından dikkate alınmamakta’

Orhan, Bakanlıkların yanıtlamadığı soru önergelerinin verilerini ise şöyle açıkladı: “Adalet Bakanlığı, verilen soru önergelerinin yüzde 91’ini; Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzde 82’sini; İçişleri Bakanlığı yüzde 63’ünü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise yüzde 59’unu yanıtlamamıştır. Maalesef anayasal denetim mekanizmaları yürütme tarafından dikkate alınmamaktadır.”

‘Yürütme denetimden kaçıyor’

Cevabı “istatistiki olarak” verilmiş görülen yanıtların önemli bir bölümünün sorulardan önemli bir kısmının atlandığını belirten Orhan, bazı sorulara eksik yanıt verildiğine vurgu yaptı. Orhan, “Bazı sorulara da yanlış yanıt vererek ‘cevap verildiği’ göz önünde bulundurulursa yürütmenin denetimden çekindiği/kaçındığı/kaçtığı ifade edilebilir.” diye kaydetti.

Orhan, milletvekillerinin, halkın ve ülkenin önemli gördüğü ve çözüm aradığı sorunları gündeme taşıyarak yürütmeyi harekete geçirmek, kamuoyu oluşturmak ve “görülmeyeni görünür kılmak” amacıyla bu denetim araçlarını kullandığını belirtti.

‘Yürütme yasamadan, toplumdan bilgi saklayamaz’

Anayasa ve içtüzüğün gereği olan sürede ve gerektiği şekliyle soru önergelerine yanıt verilmesi gerektiğine işaret eden Orhan, “Yürütmenin yasamadan ve toplumdan bilgi saklamak ve gerçeği açıklamamak gibi bir durumu olamaz.” diye ifade etti.

‘56 soru önergesi yanıt bekliyor’

Orhan, Van Milletvekili olarak bugüne kadar yanıtsız bırakılan soru önergelerinin başlıklarını linkleriyle birlikte paylaştı. Orhan, 26 Van ve ilçeleri için olmak üzere verdiği toplam 56 soru önergesinin yanıt beklediğini ifade etti. Orhan, önergelerden sadece 7’sinin “süresi içerisinde”, 14’ünün ise süresi geçtikten sonra ilgili bakanlıklarca yanıtlandığını belirtti.

Orhan, “Anayasa ve içtüzük gereği yanıtlarını hala bekliyoruz. Yürütme temsilcilerini Anayasa ve içtüzüğe saygı duymaya davet ediyoruz.” diye kaydetti.

Yanıt verilen, verilmeyen soru önergeleri, kanun teklifleri ve meclis araştırmaları ile Genel Kurul Konuşma metinleri için sayfa ziyaret edilebilir.