OHAL Komisyonunun görev süresi bitiyor ama dosyalar beklemede

OHAL Komisyonu’nun başvuru incelemelerini eleştiren BES İzmir Şubesi, “OHAL Komisyonu KESK üyelerinin dosyalarını kasıtlı olarak mı geciktirmekte?” diye sordu.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, KHK’liler tarafından OHAL Komisyonu’na yapılan başvuru incelemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, OHAL Komisyonu’na toplam 126 bin 300 başvuru yapıldığı ve Eylül 2017 tarihinden itibaren değerlendirilmeye başlandığı, 22 Aralık 2017 tarihinde de ilk kararın verildiği hatırlatıldı.

İlk kararın verildiği tarihten itibaren bu zamana kadarki süreç hakkında bilgi verilen açıklamada, “1 yıllık süre zarfında 50.500 başvurunun karara bağlandığı, bununda aylık ortalama 4.208 karara tekabül ettiği, 2019 yılında ise 47.800 başvurunun karara bağlandığı ve bununda aylık ortalama 3.982 karara tekabül ettiği, 2020 yılının ilk ayında 3.200 karar verildiği, sonraki iki ay içinde ayda 1.800 olmak üzere toplam 3.600 karar verilmiş olduğu (pandemi süreci öncesi son iki ay), sonraki 3 aylık süre zarfında ise toplam 3.100 karar verildiği; esnek ve dönüşümlü çalışmaya son verilerek yeniden normal çalışma sistemine dönüldüğü son 3 ayı kapsayan dönemde ise toplam 2.050 başvurunun karara bağlandığı, buna göre ilk 1 yıl 50.500, ikinci yıl 47.800 ve üçüncü yılın ilk 9 aylık dönemde ise 11.950 karar verildiği ve karar oranının gittikçe düştüğü tespit edilmiştir” denildi.

‘Sonuçlanmaya 16 bin 50 başvuru dosyası ne olacak?’

“OHAL Komisyonu KESK üyelerinin dosyalarını kasıtlı olarak mı geciktirmekte sorusu tüm KESK’li ihraçlar için can yakıcı hale gelmiştir” denilen açıklamada, şu hukuklara dikkat çekildi:

“*Komisyonun bünyesinde incelemesi devam eden ve hala sonuçlandırılmamış 16.050 Başvuru dosyasının Komisyonun görev süresinin sona ereceği 31.12.2020 tarihine kadar karara bağlanmasına ilişkin bir çalışma planın olup olmadığı,

*Özellikle İzmir özelinde sendikamızın bağlı bulunduğu KESK’e bağlı sendikalara üye ihraçların başvurularının karar sürecinin gecikme nedenlerinin ve bu sürecin gecikmesinde merkez veya taşrada görev yapmakta olan yönetici ve görevlilerin talep edilen belge ve bilgileri komisyona iletmede ihmallerinin olup olmadığı;

Hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini 19/10/2020 tarihinde İzmir Valiliği üzerinden OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna ihraç üyelerimizin listesi de verilerek BES İzmir şubesi adına yazılı olarak talep ettik.”

MA