Pandemi nedeniyle Kazdağları’ndaki madenciliğin durdurulması istendi

Kazdağları’ndaki altın madenciliği projelerinin pandemi gerekçesiyle durdurulması için Çanakkale Valiliği’ne başvuru yapıldı.

Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği ile birlikte bir yılı aşkın zamandır Kazdağları’nda Alamos Gold’un (Doğu Biga Madencilik’in) altın projesine karşı çadırlı nöbette olan yurttaşlardan bir kısmının yaptığı başvuruda altın madenciliği faaliyetinin yok edici-yıkıcı bir faaliyet olduğuna yönelik bilimsel verilere de yer verildi.

Koronavirüs salgınlarının ve mutasyonlarının çevresel ekolojik yıkımlar, iklim değişikliği ve altın madenciliği ile gerçekleştiğine değinilen başvuruda madencilik faaliyetlerinin kesinlikle ve ivedilikle sonlandırılması isteniyor.

Kovid-19 pandemisinin sürmesi nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğu gerekçesiyle Çanakkale Valiliği’ne yapılan başvuruda çeşitli önlemler alınması gerektiği iletildi. Bu önlemlerin başında yaklaşık 350 bin ağacın kesilmesine sebep olduğu için ekolojik hasar veren ve altın madenciliği faaliyeti ile giderek bu hasarın artmasına neden olacak olan Alamos Gold (yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik) firmasının orman arazisinden çıkarılması gerektiği ifade ediliyor.

Sağlık Etki Değerlendirme Raporu (SED) oluşturulsun

Başvuruda maden işletmelerinin pandemiye yol açma ve etkisini arttırma yönünden değerlendirilerek tümü için pandemi ve genel sağlık etkilerini gösteren Sağlık Etki Değerlendirme Raporu (SED) oluşturulması, Kazdağları yöresindeki tüm Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının da bu yönden gözden geçirilmesi ve bu süre zarfında da tüm faaliyetlerin İl Hıfzıssıha Kurulu’nca durdurulması gerektiği talep ediliyor.

Tüm madencilik faaliyetleri durdurulmalı

Madencilik faaliyetlerinin kümülatif etkisine de değinilen başvuruda Çanakkale içindeki tüm arama, işletme, ihale ruhsat alanlarının kümülatif etkisinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirme bitene kadar proje ve işletmelerin durdurulması isteniyor.

Kazdağı gönüllüleri kamu hizmeti yapıyor

Alamos Gold’un (Doğu Biga Madencilik’in) Kirazlı projesini engellemek üzere bir yılı aşkındır çadırlı nöbet tutan Her Yer Kazdağları’ndaki yurttaşların gönüllü olarak kamu hizmeti- halk sağlığını koruyucu görev üstlendiğinin altı çizilen başvuruda, Çanakkale Valiliği’nin bu yurttaşların kamu hizmeti niteliğindeki tüm faaliyetlerine dönük engelleyici kararlar almaması, pandemi gerekçesiyle kesilen idari para cezalarının da iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.

Önlem almayan tazminatla muhatap olur

Başvurucular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından da örnekler vererek kamu görevlilerinin kamu sağlığını koruyacak olan bu adımları atmamaları durumunda pandemi ile birlikte yaşanılacaklardan da sorumlu olacakları belirtildi. Başvuruda, gelecekte AİHM tarafından Türkiye aleyhine hükmedilecek tazminatların devlet tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerine rücu edileceği uyarısı da yapıldı.