‘Sağlık hakkı için anadillerin önündeki engeller kaldırılmalı’

Diyarbakır Sağlık Platformu, Elazığ depreminde anadilinde iletişimin tekrardan ortaya çıktığına dikkat çekerek, sağlığa ulaşım hakkı için anadillerin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istedi.

Fotoğraf: DTO

Diyarbakır Sağlık Platformu, anadilinde sağlık hizmetinin önündeki engellerin kaldırılması talebiyle SES Diyarbakır Şubesi’nde basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Sekreteri Orhan İlim, dilin sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini etkileyen unsurların başında geldiğini belirtti.

İlim, hasta ve sağlıkçı ilişkisinin her iki taraf açısından da anlaşılabilir kılınması sağlık hizmetinin niteliğini ve sonuçlarını ciddi oranda etkilediğine dikkat çekti. İlim, anadilde sağlık hizmetinin sağlık, tedavi, hasta ve yaşam hakkının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

‘Deprem anadilinde iletişimin önemini tekrardan ortaya çıkardı’

Herkese eşit, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmanın yolunun anadil hakkının bu alanda da kullanımına bağlı olduğuna işaret eden İlim, Türkiye’de diğer kamusal alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yurttaşların anadilinde sağlık hizmetleri alabilme haklarının göz ardı edildiğine vurgu yaptı.

İlim, “Sivrice’de meydana gelen deprem sonrasında sağlık çalışanın enkaz altında kalan yaralıyı kurtarmaya çalışırken Anadilinde (Kurmanci) öyküsünü alması sonucu hasta ile sağlıklı bir iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğu tekrardan ortaya çıktı.” dedi.

‘Hastaya tanı zorlaşıyor’

İlim, hastanın anadilinde kendini ifade edememesinin muayene sürecinde hastalık öyküsünü doğru verememesine neden olduğunu belirtti. İlim, şöyle konuştu: “Bu da tanıyı zorlaştırmakta, tedavinin gecikmesine neden olmaktadır. Acil vakalarda bu daha büyük sorunlara neden olmaktadır. Başta acil servisler olmak üzere sağlık hizmetlerinin sunulduğu her yerde anadilinde hizmet verilmesinin yurttaşlar açısından daha hızlı, etkin ve daha nitelikli sonuçlar ortaya çıkaracağı gerçekliği yadsınamaz.”

‘Tercüman ciddi bir sorun’

İlim, hasta ile hekim arasına tercümanın girmesinin de ciddi bir sorun olarak karşılarına çıktığına dikkat çekti. İlim, bu durumun hastanın kendini rahat ve doğru bir şekilde ifade edememesine yol açtığını söyledi. “Esasen bir halkın anadilde kamusal hizmet alması için hiçbir gerekçeye ihtiyaç yoktur.” diyen İlim, anadilin öğrenimi ve kullanımının desteklenmesini, teşvik edilmesini, tıp eğitiminden sağlık hizmeti sunumuna kadar her düzeydeki kamusal hizmetlerde anadillerin kullanılmasına olanak sağlanmasını istedi.

İlim, sağlığa ulaşım hakkını engelleyen anadillerin önündeki tüm engellerin kaldırılarak evrensel sağlık hizmetine ulaşımın önünün açılmasını talep ettiklerini söyledi.

Açıklamaya Platform içinde yer alan; Diyarbakır Tabip Odası, SES Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Mezopotamya Psikologlar İnsiyatifi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Diyarbakır Şubesi katıldı.