TMMOB’a bağlı Odalar: Mesleki yapılar tasfiye edilmek isteniyor

TMMOB’a bağlı 23 Oda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek kuruluşlarına ilişkin “mevzuat” açıklamasına tepki göstererek, meslek örgütlerinin işlevsizleştirilmek ve tasfiye edilmek istendiğine dikkat çekti.

Odalar, mevzuat değişikliği girişimlerinin hukuk dışılığa dayandığına vurgu yaparak, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı dirençlerinin devam edeceğini bildirdi.

TMMOB’ye bağlı Odalar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve meslek kuruluşları hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Erdoğan’ın önceki gün partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro ve Tabip Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının Seçim Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilginin paylaşıldığı açıklamada, söz konusu bilgide Erdoğan’ın barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söylediği kaydedildi.

‘Mesleki yapılar tasfiye edilmek isteniyor’

Demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapıların seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye edilmek istendiğine işaret edilen açıklamada, “TMMOB, TTB ve Tabip Odaları, TBB ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir.” denildi.

Açıklamada, şöyle denildi: “Bu Anayasal kuruluşlar; ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri, malzemeleri, sanayisi, bilişim uygulamaları vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı ölçütünün tasfiyesi ve her toplumsal alanın bilimsel, hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması için hedefe konulmuştur.”

‘Mevzuat değişikliği girişimleri hukuk dışılığa dayanmakta’

Meslek kuruluşu işlevlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmış ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerle kamusal, hukuksal hükümlere bağlandığına vurgu yapılan açıklamada, “Mevzuat değişikliği girişimleri, iktidar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere hukuk, Anayasa ve demokrasi dışılığa dayanmakta; idari, hukuksal ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet ve zorbalığa daha fazla kapı aralamaktadır.” diye kaydedildi.

Bugün Türkiye’de yapılması gerekenin, kısaca Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek olmadığına vurgu yapılan açıklamada, olması gerekenin evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemek olduğuna dikkat çekildi.

‘Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe son verilmeli’

“Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.” denilen açıklamada, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma yaşamının Odaların olmazsa olmazları olduğu belirtildi.

‘Demokrasinin tasfiyesine direncimiz devam edecek’

“Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz.” denilen açıklamada, demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı dirençlerinin ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılıklarının devam edeceği kaydedildi.

İktidarların Meslek Odaları üzerinde oluşturmaya çalıştıkları tasarruflarını her zaman kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirildiğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Mesleki-bilimsel- teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı yürütmüşüzdür. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz.” Açıklamada imzası bulunan TMMOB’a bağlı Odalar ise şöyle
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası