TTB: 3 bin 474 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konuldu

TTB, talep edilmesine rağmen Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklamaması üzerine yaptıkları çalışmada 44 ilde 3 bin 474 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğu bilgisine ulaştıklarını açıkladı.

TTB, yaşananların esas sorumlusunun gerekli önlemleri zamanında ve etkin olarak almayan hükümet ve Sağlık Bakanlığı olduğunu belirtti.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan’dan bugüne kadar, 24 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, yaşamını kaybeden 14’ü hekim 24 sağlık çalışanının yanı sıra, binlerce hekim ve sağlık çalışanının da  hastanelerde, ASM’lerde ve filiyasyon sırasında enfekte olduğuna dikkat çekildi.

‘Yaşananların esas sorumlusu hükümet ve Sağlık Bakanlığıdır’

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yaşananların esas sorumlusu, sağlık çalışanlarının zor çalışma koşullarını görmezden gelen, çalışma koşullarını ve çalışma düzeninini salgınla mücadeleye uygun hale getirmeyen, gerekli önlemleri zamanında ve etkin olarak almayan, gerekli denetimleri yapmayan, kişisel koruyucu donanımları zamanında sağlamayan hükümet ve Sağlık Bakanlığı’dır.”

‘Sağlık Bakanlığı’nın bilgi vermemesi siyasi bir tutumdur’ ’

Covıd-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren sağlık çalışanlarının hastalanma durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi talep edildiğinin kaydedildiği açıklamada, ancak meslek örgütlerine ve sendikalara bilgi verilmediği ifade edildi. Açıklamada, “Bu tutum, sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık haklarını yok sayan, önemsemeyen, siyasi bir tutumdur.” denildi.

Bunun en son örneğinin Zonguldak Valisi’nin açıklamalarında net olarak görüldüğünün ifade edildiği açıklamada, “Hekimler ve diğer sağlık çalışanları kendilerini yok sayan, suçlayan bu tavra yabancı değildir. AKP iktidarı yıllardır sağlık alanındaki tüm olumsuzlukları hekimlere ve sağlık çalışanlarına yüklemiş, halkla hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekten kaçınmamıştır.” diye kaydedildi.

‘Bizleri yok sayan bu anlayış bizlerin ölümüne neden olmaktadır’

Bu politikanın şiddeti meşrulaştırdığı ve onlarca sağlık çalışanının ölümüne neden olduğunun unutulmamasının istendiği açıklamada, “Bizleri yok sayan, görmezden gelen bu anlayış devam etmekte ve bizlerin ölümüne, hastalanmasına neden olmaktadır.” diye belirtildi.

TTB’nin sınırlı olanaklarla “en az sayı olarak açıklanabilecek” rakamları tespit etmeye çalıştığının belirtildiği açıklamada, Tabip Odaları aracılığıyla, illerde ulaşılabilen sağlık kurumlarından hasta sağlık çalışanı sayılarının derlendiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşılabilen bilgilerle Covid-19 salgınında genel durumun değerlendirilmeye çalışıldığı belirtildi.

‘Veriler 44 ildeki tüm sağlık kurumlarını kapsıyor’

Derlenen bilgilerle hazırlanan raporun, 44 ilde kamu ya da özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık kurumlarını kapsadığı belirtildi. Rapora göre; Covid-19 tanısı almış hekim sayısına 37 ilde ulaşılmış, üç ilde sağlık çalışanlarının meslekleriyle ilgili ayırım yapılamamıştır.

3 bin 474 sağlık çalışanında Covid-19 tanısı bilgisine ulaşılabildi

Toplam 3 bin 474 sağlık çalışanının Covid-19 tanısı aldığı bilgisine ulaşılabildi. Bunların yüzde 38’ini hekimler oluşturdu. Hekim dışı sağlık çalışanlarının meslekleri ebe, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, eczacı, diş hekimi, temizlik çalışanı, tıbbi sekreter, şoför ve mühendis.

En yüksek sayı 5 büyükşehirde

Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana. İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2 bin 5 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu illeri sırasıyla 12 sağlık çalışanı ile Diyarbakır, 11 ile Kırklareli, 11 ile Antalya, 10 ile Bursa, 9 çalışan ile Samsun izledi.

En fazla görülen 5 ilde KKD’ye erişim sorunu var

Bu beş ilde sağlık çalışanlarının yüzde kaçının bu sorunları yaşadığı paylaşıldı. Raporda, hasta sağlık çalışanı sayısının en fazla olduğu beş il ile Kişisel Koruyucu Donanım’a (KKD) erişim sorunlarının en fazla olduğu beş il örtüştüğüne vurgu yapıldı.

Çalışmanın sınırlılıklarına ilişkin ise açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İller arası standardizasyon bulunmadığı, Zonguldak, Uşak, Antep’te hekimlerin diğer sağlık çalışanları içinde yer aldığı, verilerin Tabip Odaları tarafından toplandığı için toplam sayılar içinde hekimlerin oransal olarak daha yüksek temsil ediliyor olabilir.”