Türkiye’de resmi olarak ‘720 bin çocuk’ çalışıyor

TÜİK 2019 çocuk istatistiklerine göre; resmi olarak 720 bin çalışan çocuk bulunuyor.

Çalışan çocukların yüzde 4,4’ünü 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor.

5-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 64,1’i tarım sektöründe çalışıyor.

Fotoğraf: AA

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ancak yüz binlerce çocuk bayramını kutlayamıyor. Türkiye’de, çocukluğunu yaşamaktan alıkoyan, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verebilecek işlerde çalışmak zorunda bırakılan yüz binlerce çocuk bulunuyor. Bazı çocuklar çalıştırıldığı için okullarından ayrılmak zorunda kalırken, bazı çocuklar düzenli okula gidememekte ya da hem çalışıp hem okula gitmekte.

Çalışma yaşının 5’e düştüğü çocuklar, en fazla tarım ve hizmet sektöründe çalıştırılıyor. TÜİK 2016 raporuna göre “çocuk işçilerin” yüzde 78’i ise kayıt dışı çalıştırılıyor. DİSK/Genel-İş’in “Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak-2017” raporuna göre ise çalışan çocuk sayısının 2 milyona yaklaştığı belirtiliyor.

Nüfusun 22 milyon 876 bin 798’i çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerine göre; 2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798’ini çocuklar oluşturuyor.

Kız çocuklarının evlendirilmesi sorunu devam ediyor

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlendirilmeleri toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında yüzde 8,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 3,1’e düştü. Ancak yine de kız çocuklarının evlendirilmesi “suç” olmasına rağmen yaşanmaya devam ediyor.

Resmi olarak çalışan 720 bin çocuk var

Çocuk İşgücü Araştırması, 2019 sonuçlarına göre; 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin kişi olup çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmedi. Ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam oranı ise yüzde 4,4 oldu.

Çalışan çocukların yüzde 4,4’ü 5-11 yaş grubundaki çocuklar

Çalışan çocukların yüzde 79,7’sini 15-17 yaş grubundakiler oluştururken yüzde 15,9’unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4’ünü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çalışan çocukların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 70,6’sını erkek çocukların, yüzde 29,4’ünü ise kız çocukların oluşturduğu görüldü.

Çalışan çocukların yüzde 34,3’ü ise eğitime devam etmedi

5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1’i tarım sektöründe

Çalışan çocukların yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,7’si sanayi, yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1’inin tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51,0’ının hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.