Uzaktan Eğitim araştırmasından çarpıcı sonuçlar

İpsos’un yaptığı araştırmaya göre, ebeveynlerin çoğunluğu uzaktan eğitim hizmetini başarılı bulsa da toplumda görüş birliği yok.

Ipsos’tan yapılan açıklamaya göre, firma, Koronavirüs Salgını ve Toplum başlıklı araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını araştırdı.

Söz konusu araştırmanın 16 dönem verilerinden hazırlanan çalışmada, koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime ara verilmesi zorunluluğu doğmuştu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı okullarda uzaktan eğitim uygulamasını başlattı.

Araştırmada, çocuğu ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören ebevenylere çocuklarının uzaktan eğitim alıp almadıklarını sorulduğunda yüzde 97 gibi bir oranla öğrencilerin uzaktan eğitime katıldıklarını tespit edildi.

Uzaktan eğitimin başarısı incelendiğinde, ebeveynlerin yüzde 49’u çocuğunun uzaktan aldığı eğitimi başarılı, yüzde 28’i ise başarısız buluyor. Bu değerlendirmelerin okul türüne (ilkokul, ortaokul, lise) göre çok farklılaşmadığını söylemek de mümkün.

Bir kesimde ebeveyn-çocuk ilişkisinde olumsuz etki görülüyor

Araştırmada, uzaktan eğitim sürecinin hem çocuklar hem de ebeveynleri için yeni bir deneyim olduğu belirtilirken, bu sürecin ebeveyn-çocuk ilişkisine etkisi sorgulandığında yüzde 43 gibi bir oranda olumsuz etkiden söz ediliyor.

Uzaktan eğitimin, çocuğun zamanında derse başlamasını sağlama, derse katılımını teşvik etme, ders çalıştırma, ödevlerini takip etme noktasında ebeveynlerin evde öğretmen rolünü de üstlenmelerine neden olmuş olabileceği belirtilen araştırmada, yeni eğitim-öğretim döneminde ebeveyn-çocuk çatışmasını önlemeye yönelik yardımcı rehberler paylaşılması gibi çalışmalar yapılabileceğine işaret edildi.

Ipsos araştırmasında ebeveynlere 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde çocuklarının yüz yüze eğitim almaları konusunda kendilerini ne kadar rahat hissettikleri sorulduğunda, ebeveynler eğer öğrenci olan birden fazla çocukları varsa bu soruyu her bir çocukları için cevapladı. Buna göre, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci olan çocukların yüzde 67’si için ebeveynler okula gönderme konusunda kendisini rahat hissetmiyor. Salgının henüz sona ermediği hatta ve son dönemde vaka sayılarındaki artış olduğu göz önüne alındığında ebeveynlerin bu endişeleri olağan bir duygu-tutum olarak ortaya çıkıyor.

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde çocukları için ebeveynlerin yüz yüze eğitim talebiyle uzaktan eğitim talebi yüzde 28 ile benzer oranda. Çocuklarının yüzde 36’sı içinse ebeveynler haftanın belirli günleri yüz yüze eğitim, geri kalanında uzaktan eğitimi tercih ediyor. Diğer bir ifadeyle ebeveynler arasında bu konuda görüş ayrılığı söz konusu.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedefleniyor.

Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirildi. 29 Temmuz-7 Ağustos saha tarihi ile 17’inci Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payının ise yüzde 95 güven aralığında ± yüzde 3 olduğu bildirildi.

İPSOS