Acıpayam’da köylüler kazandı: Madenin genişlemesine izin yok

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde madencilik şirketinin 5 kat büyüme planını onaylayan yerel mahkeme kararına karşı dava açan köylüleri Danıştay haklı buldu.

Acıpayam köylüleri maden şirketinin 5 kat büyüme planına karşı Danıştay’da açtıkları davayı kazandı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde madencilik faaliyeti yürüten şirketin 5 kat büyüme planını köylüler bozdu. Faaliyet alanını genişletmeye yönelik karara dava açan köylüler yerel mahkemeden çıkan kararın ardından davayı temyiz etti. Danıştay köylüleri haklı bularak maden şirketinin genişleme planına ‘dur’ dedi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet yürüten Yapıyol İnşaat Madencilik Turizm A.Ş. “ÇED gerekli değildir” kararı ile başlattığı madencilik faaliyetini genişletmek istedi. Acıpayam ilçesi Alaattin ve Yassıhöyük mahallelerindeki maden faaliyetini 5 kat büyütmek isteyen şirkete Danıştay ‘dur’ dedi. Denizli İdare Mahkemesinin davayı reddetmesinin ardından temyize gidilen Danıştay’dan emsal karar geldi. Danıştay bilirkişi incelemesinin detaylı yapılmadığı kanaatine vararak kararı bozdu.

Bilirkişi kadrosunda ilgili mühendis yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve madenci şirketi dava eden köylülerin itiraz metninde kesilecek ağaçların yanlış hesaplandığı, toz emisyonu ve benzeri tahribatların tarımı ve yerleşim alanlarını olumsuz etkileyeceği belirtildi. Danıştay da incelemesinde bilirkişi kadrosunda bu detayları inceleyecek orman mühendisi ve meteoroloji mühendisi bulunmadığını ifade ederek köylülerin itirazını haklı buldu.

Şirketin kalker ocağı işletmeciliği, kırma-eleme tesisi, asfalt plenti ve hazır beton santrali alansal ve üretimsel kapasite artışı ve 1 adet mekanik plenti ilavesi projesi Danıştay’ın emsal olabilecek kararına takıldı. Danıştay, davacıların temyiz istemini kabul ederek Denizli İdare Mahkemesinin 6 Haziran 2020 tarihinde verdiği davanın reddi kararını bozdu.

GazeteDuvar