Asgari ücret zammı öğün başına 32 kuruşa denk

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın araştırmasına göre asgari ücret zammının her fert için öğün başına 32 kuruşa denk geliyor.

Asgari ücret zammında dört kişilik bir ailenin gıda payına düşen miktar sadece 3 lira 80 kuruş.

HABER MERKEZİ – Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden “Asgari Ücret Artışı ve Alım Gücü Raporu” yayımladı.

BİSAM’ın yaptığı hesaplamaya göre, eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli, aldığı zammın (AGİ dahil) günlük sadece 3.8 TL’sinin gıdaya ayırabilecek.

Zamlı ilk ücretini Şubat 2019 tarihinde alacak olan asgari ücretli, aldığı zam miktarının yüzde 28.7’sini gıdaya ayırabilecek. Dolayısıyla zamdan günlük gıda harcamasına kalacak pay sadece 3.8 TL, her bir aile ferdi için öğün başına zam ise 32 kuruşa denk geliyor.

Yapılan hesaplamaya göre asgari ücretlinin alacağı zamdan gıdaya ayırabileceği tutar 3.8 TL, fert başına ayırabileceği tutar günlük 96 kuruş. Her fert için öğün başına ayırabileceği tutar ise 32 kuruş.

Buna göre asgari ücretli aldığı zam ile her aile ferdine öğün başına ilave 2 dilim ekmek, 7 gram et, 2/3 çay bardağı süt, yarım kibrit kutusundan az beyaz peynir, 1 adet küçük boy patates, 1 kibrit kutusu kuru fasulye ya da 1 adet mandalinadan sadece birini alabilir.

Asgari ücretlinin bu ürünler karşısında gelecek aylarda yaşanacak fiyat artışları ile alım gücünü kaybedeceği de hesaba katmak gerekiyor.

Raporda asgari ücretliyi sefalete mahkum etmeyecek bir ücret için “asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulması” ve “işçinin ailesinin de dikkate alınması” gerektiği belirtildi. BESAM raporunda olması gereken şartları şöyle sıraladı:
• Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.
• Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kadın temsili sağlanmalıdır.
• TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.
• Asgari ücret net ve AGİ hariç hesaplanmalıdır.
• Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
• Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
• Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olmamalı.
• Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları esas alınmamalı.
• Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve Milli Gelir artışı dikkate alınmalıdır.
• Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
• Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkını da içermelidir.