AYM, uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesini ayrımcılık saydı

Anayasa Mahkemesi, bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında uzman doktor olarak görev yapan Ali Akay, mesaisine ek olarak tuttuğu nöbetlere ilişkin hak kazandığı icap dahil nöbet ücretlerinin ödenmesi istemiyle 2016’da Ege Üniversitesi Rektörlüğüne başvurdu. 

Rektörlüğün cevap vermemesi üzerine zımnen reddedilen idari işlemin iptali istemiyle İzmir 1. İdare Mahkemesinde dava açan Akay, ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faiziyle ödenmesini istedi.

Nöbet ücretinin yasal faiziyle ödenmesine hükmedildi

Akay, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman hekimlere nöbet ücreti ödendiğini ancak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi uzman hekimlere ödenmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Davayı kabul eden Mahkeme, 2017’de ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faiziyle başvurucuya ödenmesine karar verdi. 

Karar istinafa taşındı

Kararın istinafa taşınması üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, 2547 sayılı Kanuna tabi personele icap nöbeti adı altında ödeme yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığını belirterek, öğretim elemanlarının yorum yoluyla bu haktan yararlandırılmalarının hukuken mümkün olmadığına karar verdi. 

Kararın tebliğ edilmesi üzerine başvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, diğer personele icap nöbet ücreti ödenmesine rağmen bazı uzman doktorlara ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamındaki ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ifade etti.

AYM: Ayrımcılık yasağı ihlal edildi

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, başvurucunun Anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesine gönderilmesine karar verdi. 

Gerekçede, Anayasa Mahkemesinin 2019’da verdiği bir başka kararında, “diğer sağlık personeline nöbet ücreti ödenip 2547 sayılı Kanun’a tabi çalışan uzman doktorlara ödenememesinin ayrımcı bir muameleye yol açtığı sonucuna vardığı” aktarıldı.   

‘Mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı muameleye yol açıyor’

Somut olayda da Yüksek Mahkemenin daha önce aldığı bu ilkelerden ayrılmayı gerektiren bir durumun bulunmadığı belirtilen gerekçede, şu değerlendirme yer aldı:

 “2547 sayılı Kanun’a tabi olarak uzman doktor olarak çalışan başvurucuya tuttuğu icap nöbeti ücreti ödenmeyerek 657 sayılı Kanun’a tabi uzman doktorlar ile 2547 sayılı Kanun’a tabi uzman doktorlar arasında nöbet ücreti yönünden bir farklılık yaratıldığı dikkate alındığında bu durumun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığı anlaşılmaktadır.” 

Olayda objektif ve makul bir gerekçe gösterilmeden mülkiyet hakkına yapılan ayrımcı müdahale nedeniyle başvurucuya aşırı bir külfet yüklenmesine yol açıldığı bildirilen gerekçede, mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

AA – ANKARA