Covid-19’un meslek hastalığı sayılması için kanun teklifi

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Covid-19 hastası olan sağlık çalışanlarının meslek hastalığına yakalanmış sayılması için Meclis’e kanun teklifi verdi.

Beştaş, ayrıca Meclis’e verdiği önergeyle Bakan Selçuk’a Covid-19 görülen hasta çalışanların haklarını sordu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanlığına “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” sundu. Beşta, teklifin gerekçesinde sağlık alanında (hastane, aile sağlığı birimi, işyeri hekimliği birimi, laboratuvar vb.) çalışanların her an virüs ile enfekte olma riskinin belirgin şekilde artan en önemli risk grubu olduğunu belirtti.

‘Oluşmuş ne bir talep mevcut’

Hekim ve sağlık çalışanlarının vefatının bu durumu doğruladığını belirten Beştaş, “Öte yandan işyeri hekimlerinin de bu risk nedeniyle yaşamını yitirdikleri bilinmektedir. Bu konuda kamuoyunda Covid-19’a yakalanmış olan sağlık çalışanlarının doğrudan meslek hastalığına yakalanmış sayılması için oluşmuş net bir talep mevcuttur.” diye belirtti.

‘Benzer salgın hastalığı iş kazası statüsünden çıkarıldı’

Beştaş, ancak buna karşın SGK Başkanlığı tarafından 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelge ile daha önce benzer bir salgın hastalığa yakalanan çalışanların bu süreçleri iş kazası statüsüne sokan uygulamayı iş kazası statüsünden çıkarıldığını belirtti.

‘Covid-19 meslek hastalığı statüsüne alınmalı’

Bu durumun açıkça SGK’nin üzerine düşen maddi külfetin azaltılması ve yine işveren sorumluluğunun kaldırılması anlamına geldiğinin açık olduğuna vurgu yapan Beştaş, şunları kaydetti:

“Oysa sağlık çalışanları doğrudan bir riske maruz kalarak görevlerini ifa etmekte ve bu hastalık nedeniyle yaşamlarını yitirmektedir. Geride kalanlara tazminat ödenmesi ve bir takım haklarının sağlanması gerekirken bu yükümlülükten kaçınılacak uygulamaların devreye sokulması izaha muhtaçtır.”

Bu nedenle kanunda yapılacak bir değişiklik ile Covid-19’un meslek hastalığı statüsüne alınması gerektiğini belirten Beştaş, “Çalışanları hakları güvence altına alınmalı.” diye ifade etti.

Covid-19 teşhisi konulan çalışanlara ilişkin önerge

Beştaş, Covid-19’un meslek hastalığı ve iş kazası kapsamına alınmamasına dair 7 Mayıs 2020 tarihli SGK genelgesine ilişkin Meclis’e ayrı soru önergesi verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verilen önergede, Mart ayından itibaren Covid-19 teşhisi konulan çalışan sayısı, iş kazası/meslek hastalığı başvurusu ve hasta çalışanların haklarına ilişkin yanıtlanmasını istediği soruların bazıları şöyle;

  1. SGK’ye kayıtlı olup Covid-19 teşhisi konulan çalışan sayısı nedir?
  2. Covid-19 nedeniyle iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurulara ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmiş midir?
  3. SGK genelgesinin yayımlanmasına kadar geçen süre içerisinde kaç başvurucu hakkında Covid-19 gerekçesiyle iş kazası ve meslek hastalığı kaydı gerçekleşmiştir?
  4. SGK genelgesinin yayımlanmasına kadar geçen süre içerisinde Covid-19 nedeniyle kaç kişi yaşamını yitirmiş ve bu kapsamda SGK’ye başvuru yapmıştır? Bu başvurulara dair hangi çalışmalar yürütülmüştür?
  5. İş kazası geçiren, meslek hastalığına maruz kalan ve hasta olan SGK’li çalışana hangi haklar sağlanmaktadır? İş kazası neticesinde yaşamını yitiren çalışanın yakınlarına hangi haklar sağlanmaktadır?
  6. Halihazırda çalışma koşullarından kaynaklı olarak salgına maruz kalanların hak kayıplarının giderilmesi için bir çalışma yürütülmeyecek midir?