‘DÜ Hastanesi’nde halkın ücretsiz sağlığa erişimi zorlaşıyor’

Diyarbakır Sağlık Platformu, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yurttaşların ücretsiz muayene ve ameliyat olmakta zorlandığına dikkat çekerek, “Ücretsiz, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmeti almak herkesin hakkıdır.” dedi.

Diyarbakır Sağlık Platformu, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ndeki mesai dışı muayene ve tedavi ödemelerine ilişkin SES Diyarbakır Şube binasında basın toplantısı düzenledi. “Ücretsiz, ulaşabilir ve anadilde sağlık hizmeti temel haktır!” yazılı pankartın açıldığı toplantıda açıklamayı platform adına SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Şiyar Güldiken yaptı. 

‘Öğretim üyelerinin önemli bölümü ücretsiz hasta bakmamakta’

Sağlıkta dönüşüm politikaları nedeniyle bu alanın piyasalaştığını ve sermayeye peşkeş çekildiğini ifade eden Güldiken, halkın ücretsiz, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmetine erişimde geçen gün daha da zorluk çektiğini vurguladı. Türkiye’de özerk bir statüyle kurulan ve hizmet veren üniversite hastanelerinde 2005 yılından itibaren “Mesai Dışı Muayene ve Tedavi Ödemeleri” uygulamasının devam ettiğine işaret eden Güldiken, şunları ifade etti:

“Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde de bu uygulamaya devam edilmekte ve halkın sağlığa ulaşımı daha da zorlaşmaktadır. Kamu hastanesi statüsünde bulunmasına rağmen sunulan sağlık hizmeti, özel hastane işleyişinden farklı değildir. Dicle Üniversitesi Hastanesi’ndeki öğretim üyelerinin önemli bir bölümü Mesai Dışı Muayene uygulaması nedeniyle ücretsiz hasta bakmamakta ve ameliyat gerçekleştirmemektedir.”

 ‘Mesai saatleri içinde ücretli muayene ve ameliyatlar yapılıyor’

Yurttaşların ameliyat için aylarca beklediğini dile getiren Güldiken,“Mesai saatleri içinde hastaların muayenesi ve ameliyatları için ücret alınması kanunen yasak olmasına rağmen işlemler, ücretli yapılmaya devam edilmektedir. Mesai saatleri içinde ücretli hastalara öncelikli işlem yapılması, ücretsiz hastalar için büyük mağduriyetler oluşturmaktadır” diye belirtti.

Güldiken, uygulamanın hem halk hem de sağlık çalışanları açısından oluşturduğu mağduriyetleri şöyle sıraladı:

*Hastalar, öğretim üyelerine neredeyse ücretsiz muayene olamamaktadırlar.

* Mesai saati dışında yapılması gereken ücretli ameliyatlar, mesai saatleri içinde yapıldığından ücretsiz ameliyatlara verilen randevular 6 ayı bulmakta, 6 ay sonunda bile randevusu sonraki tarihlere ertelenebilmektedir.

* Üniversitelerin öncelikli hedefi olan akademik eğitimdir. Ama bu tutum nedeniyle akademik eğitim ağır aksak işlemekte, Araştırma görevlileri (asistan hekim) kendi çabalarıyla akademik süreçlerini tamamlamaktadırlar.

* MDÖ uygulamasından ötürü sağlık çalışanlarının iş yükü artmaktadır. MDÖ düzenlemesinin kanuna göre uygulanmasını isteyen sağlık çalışanları mobinge ve tehditlere maruz kalmaktadır. Hastane yönetimi bu MDÖ uygulamasına tam biat edenlere, sorumluluk ve çeşitli yetkiler vermesi ile liyakatı ortadan kaldırmıştır.

* Mesai saatleri içinde yapılan ücretli tetkik ve ameliyatların resmi girişleri, mesai sonrasında yapılarak kılıfına uydurulmakta ve SGK zarara uğratılmaktadır.

*Tüm bu işleyişlerden YÖK, Bakanlık, CİMER ve hastane yönetimi haberdar olmasına rağmen halen devam ettirilmekte ve herhangi bir tedbir alınmamaktadır.”

Halka duyarlılık çağrısı, yetkililere uyarı

Halkın parası kadar sağlık hizmeti aldığı bir sistemi kabul etmediklerini belirten Güldiken, “Halkımızı; bu uygulamaya karşı çıkmaya ve temel insan haklarından biri olan sağlığa erişim konusundaki engellerde bizimle iletişim kurmaları için duyarlılık göstermeye davet ediyoruz.”

Yetkilileri, tüm üniversitelerdeki bu yanlış uygulamadan bir an önce dönülmesi konusunda uyaran Güldiken, “Ücretsiz, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmeti almak herkesin hakkıdır.” diye konuştu.

Güldiken, konuya dair Nisan’da suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

MA – DİYARBAKIR