İşte Türkiye’nin basın özgürlüğü bilançosu

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıkladığı rapora göre son 1 yılda 28 gazeteci cezaevine girdi.

Raporda, “Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken toplumumuz haber alma hakkını, ülkemiz de demokrasisini kaybediyor” denildi.

TGS’nin gazeteciler arasında yapığı ankete göre gazetecilerin yüzde 78’i kendisine otosansür uyguyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası 2019-2020 Basın Özgürlüğü Raporu’nu yayımladı. 2020 Türkiye’sinde gazetecilerin kalemlerini özgürce kullanamadığı belirtilen raporda, son 10 yılda medya çalışanlarının üzerindeki baskının sadece parmaklıkların ardıyla sınırlı olmadığı vurgulandı. Raporda, medya sahipliğinin yandaşlaştırıldığını, davalar ile gazetecilerin yıldırılmak istendiğini, medya çalışanlarına fizikî saldırılarla gözdağı verildiğinin herkes tarafından bilindiği belirtildi. Raporda, “Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken toplumumuz haber alma hakkını, ülkemiz de demokrasisini kaybediyor” denildi.

1 Nisan 2019 – 1 Nisan 2020 döneminde, medya özgürlüğüne yönelik ihlâllerin özetinin bile içinde bulunulan durumun vahametini gözler önüne sermeye yettiği ifade edildi.

TGS raporunda öne çıkan kimi ihlal istatistikleri şöyle:

 • Yargı Reformu’na rağmen 85 gazeteci hâlâ hapiste (1 Nisan 2020 itibarıyla bu sayı 86’ydı).
 • Son bir yılda 103 gazeteci, 108 kez gözaltına alındı.
 • Gazeteciler en az 239 günü gözaltında geçirdi.
 • Son bir yılda 28 gazeteci cezaevine girdi.
 • Bu gazetecilerden 9’u hâlâ tahliye edilmedi.
 • 6 gazeteci, iddianame hazırlanmasını bekliyor.
 • 11 gazeteci gözaltındayken darp edildiğini beyan etti.
 • 2 gazeteci çıplak aramaya maruz kaldığını bildirdi.
 • Son bir yılda gazetecilere en az 76 yeni soruşturma açıldı.
 • Gazetecilerin sanık veya davalı olduğu en az 166 yargılama yapıldı.
 • 48 gazeteci beraat etti.
 • Gazeteciler toplamda en az 178 yıl 6 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldılar.
 • Gazeteciler aleyhine en az 148.380 TL tutarında adli para cezası verildi.
 • Son bir yılda en az 37 gazeteci fiziki saldırıya maruz kaldı.
 • Fiziki saldırıya uğrayanların 23’ü ulusal, 14’ü yerel medya çalışanı.
 • Son bir yılda RTÜK’ten medyaya 20 idari yaptırım kararı çıktı.
 • RTÜK toplamda 16 defa yayın durdurdu.
 • RTÜK ayrıca medyaya 1.033.864 TL idari para cezası kesti.
 • TGS anketine göre gazetecilerin yüzde 80,8’i sansüre uğradığını düşünüyor, yüzde 78,7’si otosansür uyguladığını belirtiyor.
 • TGS verilerine göre medya sektöründe işsizlik oranı yüzde 25-30 arasında.

TGS hapisteki 46 gazeteciyi ziyaret etti

TGS’nın son bir yılda cezaevinde tutulan 46 gazeteciyi ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerde tutuklu ve hükümlü gazetecilerin avukatlara şu sorunlarını bildirdi:

“Ailesi farklı şehirde ikâmet eden gazeteciler, ekonomik zorluklar ve benzeri nedenlerle aileleri ile ancak ayda bir görüşebildiklerini belirtmişlerdir. Van, Diyarbakır, İzmir ve Elazığ’da görüştüğümüz gazeteciler uzun süredir ziyaretçilerinin olmadığını aktarmıştır.

Sohbet hakkı, sosyalleşme açısından tutuklular için son derece önemli ve vazgeçilmez bir haktır. Ancak neredeyse ziyaret ettiğimiz tüm gazetecilerin sohbet hakkı, ‘spor saatinde kullanılıyor’ denilerek kullandırılmamaktadır. Gazeteciler hobi hakkından yararlandırılmamakta spor saatleri ise kısaltılmaya çalışılmaktadır.

Kronik rahatsızlığı olan çok sayıda gazeteci cezaevinde tutulmaktadır. Görüşmelerden edindiğimiz izlenime göre cezaevlerinde sağlığa erişim hakkı ihlâl edilmektedir. Gazeteciler revire çıkarılma konusunda sorun yaşadıklarını, hastane sevklerinin haftalar hatta aylar sonra yapıldığını aktarmıştır.

Yaptığımız tüm görüşmelerde 10 kitap sınırlamasının katı bir biçimde uygulandığı anlaşılmıştır. Kimi gazeteciler ise kitaplarına postada el konulduğunu belirtmiştir.

Gazeteciler koğuşlarda bulunan televizyonlardan ancak cezaevi yönetiminin izin verdiği kanalları izlemek mecburiyetinde bırakıldıklarını belirtmişlerdir.”

Gazeteciler neyle suçlanıyor?

TGS raporun ayrıntılarında gazetecilerin iddianamelerinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” ve “Terör propagandası” iddiasının öne çıktığı belirtildi. TGS’nin raporuna göre gazetecilerin yargılamasında öne çıkan notlar şöyle:

“Nisan 2019-Nisan 2020 arasında elde ettiğimiz verilere göre toplamda 103 gazeteci gözaltına alınmıştır ve en az 76 soruşturma açılmıştır. Açılan soruşturmalar ‘Terör Örgütü Üyeliği’ , ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme’, ‘Propaganda’, ‘Örgüt Adına Faaliyet Yürütme Suçu’ ve ‘Halkı Korku ve Paniğe Sevk Ederek Tehdit Etme’, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’, ‘MİT Kanuna Muhalefet’ ve ‘Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa Muhalefet’ suçlamalarından yürütülmektedir.

Gazeteciler en az 108 ayrı gözaltı işlemine maruz kalmıştır. Son bir yılda gazeteciler en az 239 günü gözaltında geçirmiştir. Gazeteciler gözaltında darp edilmiş, kötü muameleye maruz kalmıştır.”

Gazetecilerin davalarının ayrıntıları

“Geçtiğimiz bir yılda gazetecilerin sanık veya davalı olduğu en az 166 yargılama yapıldı. En az 400 gazeteci hakkında yapılan yargılamaların 154’ü ceza davası iken yalnızca 12’si tazminat davasıydı. 154 ceza davasından 65’inin ilk derece yargılaması devam ediyor. 89 yargılamada ise ilk derece aşamasında karar çıktı. Toplamda en az 305 gazeteci ceza mahkemelerinde yargılandı. Bazı gazeteciler hakkında ise birden fazla yargılama devam ediyor. 48 gazeteci beraat etti. 4 gazeteci atılı suçların bir kısmından beraat etti, bir kısım suçtan ise mahkûm oldular. 2 kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi. 4 dosya hakkında ise düşme kararı verildi. Geçtiğimiz yıl gazeteciler toplamda 178 yıl 6 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldılar.  Toplamda en az 148.380 TL adli para cezasına mahkum edildiler.”

TGS Anketi: Gazetecilerin yüzde 78’i otosansür yapıyor

TGB tarafından 31 Mart 2020 – 2 Nisan 2020 tarihleri arasında online olarak “Gazetecilerin Sansür ve Otosansür Kişisel Deneyim Anketi” de düzenlendi.

Anket sonuçlarına göre ise katılımcı gazetecilerin yüzde 80,8’i sansüre uğradığını, yüzde 19,1 ise uğramadığını beyan etti. Katılımcıların %78,7 si otosansür yaptığını %21,2 ise otosansür yapmadığını düşüncelerini dile getirdi.

Geçen yıl basın kuruluşları pek çok idari yaptırım ile de karşılaştı. Gazetecilerin haberleri ve internet haber sitelerine çok sayıda erişim engelleme kararı alındı. Basın yayın kuruluşlarına RTÜK’ten 20 idari yaptırım kararı çıktı. Toplamda 1.033.864 TL idari para cezası kesildi. Toplamda 16 defa yayın durdurma cezası verildi.

Geçen bir yılda muhalif gazetelere yönelik Basın İlan Kurumu (BİK) müdahaleleri de oldu.

Mali özgürlük güvencesini AYM iptal etti

Basın İş Kanunu’nda gazetecilerin özgürce yazmasını sağlayan ödenmeyen ücret ve fazla mesailerini güvence altına alan hükümler ile gazetecilerin yıpranma payı düzenlemesi patronlar lehine bir Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildi.

Raporda ayrıca bu uygulamalar da aktarıldı:

“Son bir yılda işverenlerin sendikal hak ve özgürlüklere karşı yasadışı girişimleri oldu. Ekim 2019’da Hürriyet gazetesinde sendika üye ve yöneticisi 45 çalışan tazminatsız şekilde işten atılması bunun en somut örneğidir. Hürriyet işvereni, Anayasamız başta olmak üzere ulusal çalışma mevzuatını ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmelerini ayaklar altına alarak açıkça suç işlemiştir.”

TGS’nin basın özgürlüğü raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Yeni1mecra’ya konuştu.
Gazeteci Yeşim Özdemir, 3 Nisan Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde gazeteci Can Dündar’la konuştu.