Sağlıkçılardan yıllık izinlerin iptaline tepki

Sağlık emekçileri, yıllık izinlerinin iptal edilmesini protesto ederek, “İş barışını ve motivasyonu bozan keyfi uygulamalardan vazgeçilmesi” çağrısı yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve sağlık kuruluşlarında yıllık izinlerin iptal edilmesi, ek ödemeler ve hak kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Üniversitesi önünde yapılan açıklamaya SES ve Antalya Tabip Odası üyeleri katıldı. Açıklamada, “Sağlık emekçilerinin büyüyen isyanına ses oluyoruz. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz” pankartı ile “Yıllık izin hakkımızdan vazgeçmiyoruz”, “Mobbinge hayır” ve “Kovid-19 meslek hastalığı sayılsın” dövizleri taşındı.

Talepler

SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı Şükran İçöz, “normalleşme politikaları” sonrası koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarında artış yaşanması nedeniyle sağlıkçıların yıllık izinlerinin iptal edildiğini ve izinde olanların geri çağrıldığını söyledi. İçöz, “İş barışını ve motivasyonu bozan keyfi uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir” dedi. İçöz, şu talepleri sıraladı:

“ * İptal edilen yıllık izin haklarımız tekrar açılmalıdır.

* Sağlık emekçileri arasındaki ayrıma son verilmeli, farklı istihdam biçimleri 4A/4B/4C/4D 3+1 taşeron, vekil, sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kaldırılmalıdır.

* Ödeme adaletsizliği giderilmelidir. Üniversite hastanesinde çalışan işçilerin yenilenmeyen sözleşmeleri derhal yenilenmelidir.

* Emekliliğe yansıyan tek kalemde temel ücret esas alınmalı, temel ücret ve emekli aylığı artırılmalı, her türlü ek ödeme emekliliğe yansıtılmalı,  en düşük temel ücret yoksulluk sınırı üzerinde olmalı, her türlü performansa dayalı ödeme sistemi kaldırılmalıdır.

 * Yetersiz sağlık personeli açığı, sağlık emekçileri daha fazla çalıştırılarak değil, kadrolu ve güvenceli şekilde sağlık personeli istihdam ederek çözülmelidir.

* Engelli personelin çalışma saatleri engel durumuna göre düzenlenmeli, hastanelerin fiziki şartları düzeltilmelidir.

* Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.”

MA / ANTALYA