‘Türkiye Çevre Ajansı’ kurulması teklifi Meclis’ten geçti

Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklife göre; ajansın belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışması öngörülüyor.

Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan ilk 12 madde dün gece TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 

Teklife göre; kurulacak Türkiye Çevre Ajansı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışması öngörülüyor.

Yönetim Kurulu 3 yıl süreyle görevlendirilecek

Kanunla Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 yıl süreyle görevlendirilecek Türkiye Çevre Ajansının Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak. Kurul, En az 4 yıllık yükseköğretim gören, en az 5 yıl süreyle görev yapan ve devlet memuru olma niteliğine sahip kişiler arasından görevlendirilecek. Yönetim kurulu üyeleri, gerektiğinde görev süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Ajans organlarıyla hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, üyelerinin atanması, teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Ajansın geliri bütçeden aktarılacak

Ajansın geliri, genel bütçeden aktarılan tutarların yanı sıra her türlü bağış ve yardımlar, Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve sair gelirlerden oluşacak. Ajansın gelirlerinin genel yönetim giderleri haricinde kalan kısmının tamamı Ajans faaliyetleri için kullanılacak.

Vergilerden muaf tutulacak

Ajans, yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek şartıyla sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, tapu ve kadastro işlemleri bakımından, döner sermaye hizmet bedelinden, her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden de muaf tutulacak.

Elektrikli skuterlerden işgal harcı alınacak

Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarından biri olan elektrikli skuterlerden teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için paylaşımlı elektrikli skuterlerden alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda belediyelerce bir e-skuterden günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak.

Düzenlemeyle çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri eklenecek.

Görüşmelere 7 Aralık’ta devam edilecek

Teklifin 12. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni görüşmek için 7 Aralık Pazartesi saat 12.00’de toplanmak üzere kapattı. 

Kabul edilen Türkiye Çevre Ajansı kanun teklifine karşı çıkan muhalefet, ajansa “paralel bir bakanlık” inşa edildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA