Bulunuş / Göbeklitepe (Aryayı söyleyen: Baksı kadın)

Hacer Buyruk

./.

Savaşın, şifanın, doğumun, 

ölümün tanrılarında olan

Zamanın kalbindedir, 

Tanrıların tanrısıdır o, kendinden doğan   

Rüzgarda, yağmurda, 

kükreyen, sürünen, uçan hayvanlarda

yemiş veren ağaçta, otta, aynı kalp vardır. 

Taşı taşa vuruşta, 

Yaraya ot sarışta, aynı kalp vardır

Zamanının armağanıdır şifa 

Acı yemişin tada varışı, zamanın armağanıdır

Zamanın armağanıdır 

Karında büyüyen bebek

Koşmak, yürümek, zamanın armağanıdır

Ölüm bana, zamanın armağanıdır 

Doğuran kadın, kalbinden kalp 

Kanından kan, etinden et biçer keskin taşla

Taş küçük de olsa, onda kayada olan vardır

Yavru küçük de olsa, onda insanın adı vardır  

Altında yara varsa et kabuk bağlar

Zamanın ruhu vardır, yara bağlayan kabukta

Doğan yavru, korkar, ağlar

Oysa kavuşma vardır anasına, anasından kopuşta 

./.